​Buổi họp giao ban báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2018 và Đề xuất giải pháp, chỉ đạo điều hành công tác quý IV năm 2018

10/22/2018 - 12:00 AM
Sáng 22/10, dưới sự chủ trì của Chủ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Kim Quang Minh tập thể cán bộ lãnh đạo và giám đốc các đơn vị Nhà xuất bản giao ban công tác tháng 9/2018.
I. Kết quả sản xuất 9 tháng đầu năm 2018
1.Thực hiện kế hoạch đặt hàng từ Cục Đo đạc - Bản đồ và TTĐL Việt Nam
- Công trình “Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính cấp tỉnh khu vực Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận” (Thuộc Dự án “Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính 63 tỉnh, thành phố”): Đã in xong và giao nộp tỉnh Quảng Ngãi, hoàn thiện bản gốc tác giả và đang tiến hành biên tập ra phim 07 tỉnh thành phố còn lại.
- Công trình “Phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam”, khu vực thi công gồm 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị: Đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp, đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả ngoại nghiệp.
2. Kế hoạch Biên tập in và phát hành
- In và phát hành được 15.000 tờ bản đồ CHXHCN Việt Nam tỷ lệ 1/2.200.000
- In và phát hành được 10.000 tờ bản đồ các nước trên thế giới tỷ lệ 1/35.000.000
3. Thực hiện kế hoạch tự cân đối
3.1. Các công trình thực hiện từ Dự án 513:
- Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ ĐGHC chính các tỉnh, thành phố:
+ Thành phố Hà Nội: Giai đoạn 1 các quận, huyện:(Thanh Xuân, Mê Linh, Hà Đông), giai đoạn 2 (Gia Lâm, Long Biên) chuẩn bị nghiệm thu sản phẩm; Giai đoạn 3 (Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa) đang tiến hành tổ chức kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật cấp Bộ.
 + Tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện cơ bản xong công tác nhân bản, ký pháp lý cấp xã và cấp huyện, tiếp tục giải quyết tồn tại vướng mắc, tiến hành ký pháp lý cấp tỉnh và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
+ Quảng Nam: Tiếp tục thực hiện việc thanh quyết toán Hợp đồng.
+ Tỉnh Thái Nguyên, hoàn thành ký pháp lý nội nghiệp cấp huyện, xã, tiến hành ký hồ sơ, bản đồ cấp tỉnh, triển khai nghị định mở rộng TP Thái Nguyên, tiến hành giải quyết tồn tại vướng mắc cấp tỉnh; nhân bản đóng gói sản phẩm.
+ Thành phố Hải Phòng: hoàn thiện kiểm tra nghiệm thu công tác ngoại nghiệp hiện đang biên tập bản gốc nội nghiệp.
+ Tỉnh Phú Thọ: hoàn thành công tác ngoại nghiệp tại khu vực TP. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao,Tam Nông. Đang triển khai thi công ngoại nghiệp tại hai huyện Đoan Hùng và Thanh Ba.
+ Các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Bình, Hà Nam,  Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Lâm Đồng: đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp, đang thực hiện biên tập nội nghiệp.
+ Các tỉnh Đắk Nông, Cần Thơ: đã hoàn thành kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật, đang tiến hành đóng gói sản phẩm.
+ Các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Bình, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh: đã hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu bộ gốc nội nghiệp các cấp; chuẩn bị nghiệm thu kỹ thuật cấp bộ.
+ Tỉnh Yên Bái: Đã ký hợp đồng giai đoạn 3. Chuẩn bị triển khai công tác ngoại nghiệp tại huyện Văn Chấn và Trấn Yên
3.2  Khi xây dng cơ s d liu:
+ Xây dựng CSDL địa chính 6 xã thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện công tác đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đang tiến hành nghiệm thu công tác xây dựng CSDL.
4. Các sn phm in
Đã và đang tiến hành in, xuất bản:
- Sách Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Tài nguyên Môi trường Biển - Hải đảo.
- Tạp chí định kì các loại tài liệu phục vụ ngành Tài nguyên - Môi trường.
- Sản phẩm in xuất khẩu cho Tập đoàn Canon.
- Sản phẩm in cho Công ty Toyota VN, Brother, Jaguar, Yamagata và các sản phẩm tem nhãn xuất khẩu, sản phẩm văn hóa phẩn xuất khẩu…
 
II.  Đề xuất giải pháp, chỉ đạo điều hành công tác quý IV năm 2018                                               
  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
1.1. Tiếp tục quán triệt chỉ thị 42-CT/TƯ của Ban Bí thư­ Trung ­ương Đảng về "Nâng cao chất l­ượng toàn diện của hoạt động xuất bản" tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý xuất bản. Tăng c­ường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà n­ước giúp Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng trong việc theo dõi  hoạt động xuất bản bản đồ, xuất bản phẩm trong và ngoài ngành tài nguyên - môi trư­ờng, phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý các xuất bản phẩm có nội dung trái với quy định của Nhà nước, Luật Xuất bản, Nghị định về hoạt động đo đạc - bản đồ.
1.2. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in ấn, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho 8 lĩnh vực tài nguyên và môi trư­ờng.
1.3. Hoàn thành kế hoạch xuất bản, thành lập, in và phát hành hệ thống các bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo kế hoạch Nhà nư­ớc giao. Tăng c­ường công tác biên tập và xuất bản hệ thống bản đồ hành chính các cấp, các tập bản đồ, atlas chuyên đề, chuyên ngành, tổng hợp... phục vụ có hiệu quả 8 lĩnh vực quản lý Nhà nư­ớc của Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng. Khai thác các đề tài về 8 lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Tiếp tục xây dựng "Tủ sách Tài nguyên và Môi trư­ờng".
1.4.  Xuất bản, thành lập, in và phát hành bản đồ, sách, tài liệu, các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà n­ước trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Bác Hồ và phục vụ công tác bản đồ đối ngoại.
1.6. Tăng cư­ờng xuất bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sách khoa học kỹ thuật, tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành; sách, tài liệu hư­ớng dẫn thi hành pháp luật, tuyên truyền về khai thác, quản lý, sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên - môi trường, nâng cao dân trí.
1.6. Tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lư­ợng kỹ thuật đối với các công trình.
2. Lãnh đạo thực hiện kế hoạch tự cân đối
-  Đẩy mạnh công tác thị trường, hư­ớng tới các Bộ, ngành, địa phư­ơng trong cả nư­ớc để khai thác các nguồn việc thành lập, biên tập bản đồ địa hình, địa chính, hành chính các cấp, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng CSDL nền địa lý, CSDL quản lý đất đai, phát triển các ứng dụng GIS, xây dựng atlas điện tử, cổng thông tin địa lý... bảo đảm đủ công ăn việc làm cho CBCNV.
- Thực hiện các Dự án theo kế hoạch tự cân đối của NXB và các đơn vị.
- Xuất bản, tái bản các thể loại bản đồ du lịch, tập bản đồ, bản đồ hành chính Việt Nam, hành chính thế giới, quả cầu...
    - Tiếp tục khai thác các nguồn công việc chế in bản đồ, tập bản đồ các thể loại, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, các sản phẩm in xuất khẩu cho Tập đoàn Toyota, Canon (Nhật Bản);  sản phẩm Tổng Công ty Giấy; sách, tạp chí, lịch và các xuất bản phẩm khác.
    - Đẩy mạnh công tác phát hành các sản phẩm bản đồ, quả cầu và xuất bản phẩm khác đạt hiệu quả, mở rộng thị trư­ờng và tiến tới xuất khẩu các sản phẩm bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và quả cầu các loại.
3. Các mặt công tác khác
- Tiếp tục củng cố và ổn định bộ máy tổ chức để ổn định và phát triển Công ty một cách vững chắc. Tiếp tục cải tiến các mặt công tác quản lý, nghiệp vụ, lao động tiền lư­ơng, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty.
- Đào tạo, bồi dư­ỡng trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ cho các cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bồi d­ưỡng và bổ nhiệm cán bộ các cấp nhằm đảm bảo cho yêu cầu tổ chức bộ máy hiện nay và trong tư­ơng lai của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các cơ quan sản xuất bản đồ, xuất bản, in ấn, phát hành trong và ngoài n­ước.
    - Thực hiện tốt các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh", học tập và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng.
    - Tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty hoạt động tốt; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, công tác xã hội - từ thiện.
    - Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng an ninh toàn dân theo chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự Bộ, Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa, tập huấn theo chư­ơng trình quân sự đầy đủ 100%.
    8. Tuyên truyền và động viên toàn thể CBCNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh hiện đại; xây dựng và bảo vệ môi trư­ờng xanh, sạch đẹp tại cơ quan và xã hội.
    9. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CBCNV toàn Công ty, giữ vững các danh hiệu thi đua đã đạt đ­ược.
Một số ảnh của cuộc họp 


Sign up for the newsletter Register