Đại hội Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

8/25/2022 - 12:00 AM
Sáng ngày 25/08/2022, Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội có nhiệm vụ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác hội và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; kiểm điểm kết quả hoạt động của ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chính , Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nhà xuất bản đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức xây dựng hội vững mạnh, đoàn kết và phát triển. Bên cạnh đó, hội tham gia vào xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Các hội viên hội cựu chiến binh đã phát huy tốt truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tham gia có hiệu quả các kế hoạch
Sign up for the newsletter Register