Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

6/8/2012 - 12:00 AM
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 8 tháng 6 năm 2012 tại hội trường Nhà xuất bản, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho cán bộ chủ chốt, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Nhà xuất bản và các tổ chức đoàn thể của Nhà xuất bản.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 8 tháng 6 năm 2012 tại hội trường Nhà xuất bản, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho cán bộ chủ chốt, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Nhà xuất bản và các tổ chức đoàn thể của Nhà xuất bản.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Sinh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, PGS.TS. Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu lý luận (Ban Tuyên giáo Trung ương). Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chân Huyền Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản chỉ rõ: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW. Nhằm thúc đẩy và tạo ra những bước chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các Chi bộ và Đảng bộ NXB ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 PGS.TS. Ngô Văn Thạo giới thiệu nội dung nghị quyết Trung ương 4(Khóa XI)Đồng chí Nguyễn Chân Huyền - Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản phát biểu khai mạc Hội nghị


 

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt sâu rộng tới toàn thể đảng viên, cán bộ NXB. Kết quả 100% cán bộ đảng viên NXB đã nghiêm túc tham gia học tập đầy đủ, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là những nội dung cơ bản, trọng tâm, những biện pháp và việc làm cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Hội nghị kết thúc và bế mạc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Sign up for the newsletter Register