Hội nghị nghiệm thu kết quả chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

11/1/2013 - 12:00 AM
Ngày 1/11/2013, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/C Vũ Quý Lân - Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Đ/C Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Đến dự hội nghị còn có đại diện của các Sở ban ngành , cơ quan báo chí, truyền hình địa phương.
               Ngày 1/11/2013, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/C Vũ Quý Lân - Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Đ/C Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường  trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Đến dự hội nghị còn có đại diện của các Sở ban ngành , cơ quan báo chí, truyền hình địa phương.
Dự án chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam thực hiện. Đây là công trình địa danh cấp tỉnh lớn nhất trong cả nước với 8946 địa danh được chuẩn hoá trên địa bàn 637 xã của 27 huyện.
               Tại hội nghị, Đ/C Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thi công đã đưa công trình về đích đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đánh giá cao và biểu dương sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh với đơn vị thi công. Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh công tác chuẩn hóa địa danh có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là chuẩn bị cho việc triển khai Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan Trung ương, đơn vị của tỉnh có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Kết luận hội nghị, Đ/C Vũ Quý Lân - Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nhất trí với kết quả chuẩn hoá địa danh chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đề nghị đơn vị thi công hoàn tất các thủ tục pháp lý để sản phẩm của dự án sớm được công bố sử dụng rộng rãi.


Ảnh Hội nghị
Sign up for the newsletter Register