Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2022

4/15/2022 - 12:00 AM
Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 9 từ ngày 14/04/2022 đến hết ngày 20/5/2022.
        Sách chứa đựng vô vàn điều thú vị, cung cấp cho chúng ta những kiến thức bổ ích, những bài học sâu sắc cũng như giúp chúng ta tích lũy được vốn từ phong phú và đa dạng. Là cơ quan xuất bản, in, cấp phép và phát hành, đơn vị sản xuất – kinh doanh trực thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường; Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhận thức được sứ mệnh của mình là đem nguồn tri thức bất tận của nhân loại nói chung và ngành Tài nguyên – Môi trường nói riêng đến với độc giả.
Trang Sách điện tử của Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
        Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2022 của Nhà xuất bản nhằm mục đích: Khẳng định vài trò, tầm quan trọng trong việc truyền bá tri thức, phổ biến kiến thức của sách nói chung, sách và xuất bản phẩm ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như các lĩnh vực thuộc ngành Tài nguyên – Môi trường; Khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong việc bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; Chỉ ra những thách thức của Văn hóa đọc truyền thóng trong thời đại công nghệ với nhiều hình thức tiếp nhận thông tin hiện đại, từ đó có những định hướng để nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đọc nói chung, đọc sách chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm tìm tòi, trau dồi, học hỏi nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ công tác; Tiếp tục phát huy và duy trì phong trào đọc sách của các công đoàn viên và đoàn thanh niên Nhà xuất bản.
        Nhà xuất bản tổ chức tháng tri ân bạn đọc, hưởng ứng Ngày hội Sách với nhiều hoạt động tuyên truyền đăng tải thông tin hưởng ứng Ngày Sách trên các kênh tuyên truyền của Bộ Tài nguyên – Môi trường, Trang thông tin điện tử của NXB, Báo Tài nguyên – Môi trường. Đồng thời, Nhà xuất bản tham gia Hội sách trực tuyến tại sàn giao dịch điện tử book365.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì từ ngày 19/04/2022 đến ngày 20/05/2022. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị thường niên  Sách Tài nguyên Môi trường với Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “ Sự thách thức của phát triển văn hóa đọc trong thời đại công nghệ” với hình thức tập trung và trực tuyến diễn ra vào ngày 21/04/2022.
Sign up for the newsletter Register