Lễ bổ nhiệm cán bộ

5/11/2020 - 12:00 AM
Sáng ngày 11/05/2020, tại Hội trường lớn Nhà xuất bản, Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB) đã tổ chức lễ bổ nhiệm cán bộ mới.
      Tham dự lễ bổ nhiệm cán bộ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Kim Quang Minh, Phó Tổng Giám Đốc Lê Minh Hải, Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản cùng toàn thể các cán bộ chủ chốt NXB.

Quang cảnh buổi lễ
  Phát biểu tại buổi lễ, Ông Kim Quang Minh Chủ tịch - Tổng giám đốc Nhà xuất bản nhấn mạnh: Công tác nhân sự là công tác cơ bản, tạo tiền đề cho sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài của Nhà xuất bản. Đối với các cá nhân, công tác cán bộ giúp cho từng cá nhân có cơ hội phát triển, cống hiến và phấn đấu. Nhà xuất bản hiện nay đang đứng trước rất nhiều thách thức và cơ hội trong quá trình phát triển chung của đất nước. Đòi hỏi lực lượng cán bộ trẻ cùng với lãnh đạo Nhà xuất bản biến những khó khăn thành thuận lợi, thách thức thành cơ hội để đưa Nhà xuất bản ngày một phát triển là những điều vô cùng ý nghĩa.

Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB phát biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm
      Qua thời gian xem xét sự phấn đấu của các cá nhân trong quá trình công tác tại Nhà xuất bản, căn cứ vào nhu cầu phát triển của Nhà xuất bản, Nhà xuất bản đã thực hiện đúng quy trình và các thủ tục cần thiết về bổ nhiệm các cán bộ. Chủ tịch - Tổng giám đốc Nhà xuất bản đã ký quyết định bổ nhiệm:
    + Ông Phạm Ngọc Quỳnh Anh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh NXB tại TP. HCM.
    + Ông Trần Từ Công giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Biên tập và Công nghệ cao.
    + Bà Phạm Lan Hương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát hành.

Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ
Một số ảnh của buổi lễ bổ nhiệm cán bộ:
 

Ông Lê Minh Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB phát biểu chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Tổng biên tập - Chánh văn phòng Đảng ủy NXB phát biểu

Bà Trần Thị Đức Hậu - Kế toán trưởng phát biểu chúc mừng 


 
Sign up for the newsletter Register