Nhà xuất bản tổ chức khóa “Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” dành cho cán bộ công nhân viên.

8/30/2017 - 12:00 AM
​Nhằm trang bị cho người sử dụng lao động, cán bộ công nhân viên, an toàn vệ sinh trong Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam để bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động trong quá trình lao động sản xuất, đồng thời, bảo vệ sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty. Ngày 28/08/2017, Nhà xuất bản phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn Hà Nội tổ chức khóa “Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” dành cho cán bộ công nhân viên.

 
Nhằm trang bị cho người sử dụng lao động, cán bộ công nhân viên, an toàn vệ sinh trong Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam để bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động trong quá trình lao động sản xuất, đồng thời, bảo vệ sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.Ngày 28/08/2017, Nhà xuất bản phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn Hà Nội tổ chức khóa “Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” dành cho cán bộ công nhân viên.
 
ông Trần Thanh Bình – Báo cáo viên Công ty Cổ phần An toàn Hà Nội
 
Tham dự khai mạc khóa Tập huấn, có ông Trần Thanh Bình – Báo cáo viên Công ty Cổ phần An toàn Hà Nội cùng đông đủ học viên là các cán bộ và công nhân của Công ty.
 
Toàn cảnh khóa tập huấn
 
Trong 02 ngày diễn ra khóa Tập huấn, học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi và thảo luận các nội dung chủ yếu về Hệ thống chính sách, pháp luật đối với an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;... Qua khóa học này, học viên sẽ nắm vững được các kiến thức cơ bản và nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời hiểu rõ các kỹ năng tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các công trường xây dựng, từ đó góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn lao động, tăng cường công tác bảo hộ và vệ sinh lao động đối với các đơn vị thi công xây dựng.

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần An toàn Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản tổ chức khai giảng khóa Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho đối tượng trong 2 ngày 28/08/2017, 29/08/2017.
Sign up for the newsletter Register