043.7731329
0948.096846

Publishing supplies

Bản đồ Hành chính Việt Nam 1/2,2 triệu, khổ Ao

Bản đồ Hành chính Việt Nam 1/2,2 triệu, khổ Ao

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 82 x 112 cm
+ Tỷ lệ: 1/2.200.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 33.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: Liên hệ  

------ Hotline: 04.3773.1329/ 0948.096.846 ------

View DetailAdd Cart

Bản đồ địa lý địa phương tỉnh Bến Tre, khổ A3

Bản đồ địa lý địa phương tỉnh Bến Tre, khổ A3

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 30 x 40cm, bản đồ in 02 mặt, mặt 1: bản đồ dân cư kinh  tế tỉnh Bến Tre, mặt 2: bản đồ điều kiện tự nhiên tỉnh Bến Tre.
+ Tỷ lệ: 1/220.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2014
+ Sản phẩm do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công ty CP sách và thiết bị trường học Bến Tre liên kết xuất bản, phát hành.
+ Giá bán: liên hệ

View DetailAdd Cart

Bản đồ địa lý tổng hợp tỉnh Bến Tre Khổ A0

Bản đồ địa lý tổng hợp tỉnh Bến Tre Khổ A0

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 79 x 109cm
+ Tỷ lệ: 1/100.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2014
+ Sản phẩm do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công ty CP sách và thiết bị trường học Bến Tre liên kết xuất bản, phát hành.
+ Giá bán: liên hệ

View DetailAdd Cart

Bản đồ Quy hoạch Quận Bắc Từ Liêm đến năm 2020

Bản đồ Quy hoạch Quận Bắc Từ Liêm đến năm 2020

- Quy cách sản phẩm:
+ In Flotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ …
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: liên hệ.

View DetailAdd Cart

Bản đồ Quy hoạch TP Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

Bản đồ Quy hoạch TP Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

- Quy cách sản phẩm:
+ In Flotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: 1/110.000; 1/75.000; 1/50.000; …
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2012
+ Giá bán buôn, bán lẻ: liên hệ.

View DetailAdd Cart

Bản đồ Giao thông TP Hà Nội (khu vực nội thành)

Bản đồ Giao thông TP Hà Nội (khu vực nội thành)

- Quy cách sản phẩm:
+ In Flotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán buôn, bán lẻ: liên hệ.

View DetailAdd Cart

Bản đồ Giao thông TP Hồ Chí Minh (Hà Nội và các thành phố lớn khác trong cả nước)

Bản đồ Giao thông TP Hồ Chí Minh (Hà Nội và các thành phố lớn khác trong cả nước)

- Quy cách sản phẩm:
+ In Flotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán buôn, bán lẻ: liên hệ.

View DetailAdd Cart

Bản đồ Giao thông phía Bắc Việt Nam

Bản đồ Giao thông phía Bắc Việt Nam

- Quy cách sản phẩm:
+ In Flotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán buôn, bán lẻ: liên hệ.

View DetailAdd Cart

Bản đồ Giao thông Việt Nam (các kích thước)

Bản đồ Giao thông Việt Nam (các kích thước)

- Quy cách sản phẩm:
+ In Flotter, in bạt
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ, bán buôn: liên hệ.

View DetailAdd Cart

Bản đồ Giao thông Việt Nam khu vực miền Bắc (miền Trung, miền Nam) Việt Nam

Bản đồ Giao thông Việt Nam khu vực miền Bắc (miền Trung, miền Nam) Việt Nam

- Quy cách sản phẩm:
+ In Flotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán buôn, bán lẻ: liên hệ.

View DetailAdd Cart

Sign up for the newsletter Register