Kỷ niệm 10 năm thành lập : Bộ TN&MT đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

8/5/2012 - 12:00 AM
Sáng 5/8 tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu chúc mừng. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực, Phạm Khôi Nguyên và các thế hệ cán bộ lãnh đạo Bộ TN&MT đã tới dự sự kiện quan trọng này. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ của BộTN&MT nói riêng, ngành TN&MT nói chung.
áng 5/8 tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu chúc mừng. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực, Phạm Khôi Nguyên và các thế hệ cán bộ lãnh đạo Bộ TN&MT đã tới dự sự kiện quan trọng này.

 

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ của BộTN&MT nói riêng, ngành TN&MT nói chung.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 

Cách đây đúng 10 năm, Bộ TN&MTđược thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan quản lý, các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến tài nguyên và môi trường. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành đã không ngừng được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Bộ, của ngành đã có sự trưởng thành vượt bậc về năng lực, kiến thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, đủ sức gánh vác những trọng trách được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Bốn thành tựu nổi bật Thủ tướng đánh giá cao trong 10 năm hoạt động của Bộ TN&MT là tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện thành công những chủ trương lớn của Đảng về tài nguyên và môi trường như Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; và Nghị quyết số 13-NQ/TW trước đây và nay là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030…
 Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang báo cáo tại Lễ kỷ niệm
 

Bộ đã xây dựng, tham mưu trình ban hành kịp thời các cơ chế chính sách, pháp luật về 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước trong những năm qua, nhất là sự ra đời của các Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Những bức xúc về khai thác, sử dụng tài nguyên và quản lý môi trường đã từng bước được tháo gỡ, chất lượng môi trường ngày càng được cải thiện, tình trạng khiếu kiện liên quan tới lĩnh vực đất đai giảm dần.

Công tác điều tra cơ bản từng bước được đẩy mạnh phục vụ đắc lực công tác quản lý, khai thác, sử dụng những nguồn tài nguyên quý giá như tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn thời tiết từng bước được cải thiện, giúp Chính phủ chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, bão, lũ.
 Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho các thế hệ lãnh đạo Bộ TN&MT
 

Để ghi nhận và tôn vinh những thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng của Bộ và ngành đối với đất nước, nhân dịp này, Bộ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng vinh dự này cho lãnh đạo Bộ TN&MT. Nhân dịp này, Nguyên Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì những đóng góp của ông cho ngành TN&MT, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cũng trong sáng 5/8, lãnh đạo Bộ TN&MT đã tháo băng gắn biển công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ đối với công trình trụ sở Bộ tại 10 Tôn Thất Thuyết – Hà Nội. Công trình ghi nhận sự đóng góp của lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, cùng nhiều thế hệ cán bộ Bộ TN&MT trong những năm qua. Thay mặt các đơn vị trong Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Trần Quý Kiên hứa sẽ phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả công trình, xây dựng phong cách công sở văn minh lịch sự.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo TN&MT ghi lại tại Lễ kỷ niệm:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Hồ Chí MinhPhó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Bộ trưởng Nguyễn Minh QuangPhó thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương độc lập hạng Nhì cho nguyên Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên​Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao bằng chứng nhận công trình gắn biển kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ cho Chánh Văn Phòng Bộ Trần Quý Kiên​Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Mai Ái Trực, nguyên Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tháo băng công trình gắn biển kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ​Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trồng cây trong khuôn viên trụ sở Bộ​

 

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

 

Sign up for the newsletter Register