Năm 2007, sản xuất - kinh doanh xuất bản, in, phát hành đạt mức cao nhất từ trước tới nay

1/22/2010 - 12:00 AM
Hoạt động thể thao chào mừng 15 năm ngày thành lập Nhà Xuất Bản Bản Đồ hướng tới chào mừng 15 năm thành lập Nhà Xuất Bản Bản Đồ 28 tháng 01 năm 2010. được sự đồng ý của lãnh đạo NXB, công đoàn Nhà Xuất Bản có tổ chức các hoạt động thể thao giao lưu giữ các đơn vị trong Nhà Xuất Bản cho toàn thể công nhân viên.
 
Ngày 22/1, Nhà xuất bản Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2008 của Nhà xuất bản bản đồ.
Báo cáo tại Hội nghị ông Lê Phước Dũng - Giám đốc Nhà xuất bản Bản đồ nêu rõ: Năm 2007, Nhà xuất bản bản đồ đã hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước giao, đạt 150% kế hoạch, sản xuất - kinh doanh xuất bản, in , phát hành đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Tổng doanh thu đạt 90,3 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 3,2 triệu đồng/người/tháng. Nhà xuất bản đã in và phát hành hệ thống bản đồ địa hình phủ trùm Quốc gia; bản đồ hành chính Việt Nam bằng tiếng các dân tộc và nhiều loại bản đồ khác phát hành tới từng khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; hoàn thành in, xuất bản: tập bản đồ hành chính Việt Nam cỡ lớn, tập bản đồ đường phố hà Nội, bản đồ đê điều 17 tỉnh khu vực phía Bắc, Atlas nông nghiệp Việt nam, Atlas điện tử tỉnh Lào Cai. Ngoài ra còn in ấn các sản phẩm khác như nhãn bia Hà Nội, GCNQSDĐ, sách, tạp chí… 625 đầu xuất bản phẩm đều đạt chất lượng cao.
Bên cạnh đó, Nhà xuất bản bản đồ đã xây dựng và bảo vệ thành công dự án đầu tư "Hệ thống thiết bị in kỹ thuật cao", 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; đào tạo về công nghệ cho 65 lượt cán bộ kỹ thuật; hoàn thành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho Xí nghiệp in số 2 và số 3; liên kế với Công ty tin học Dolsoft - TP.HCM thành lập và đưa vào hoạt động Công ty cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2008 Nhà xuất bản Bản đồ sẽ tích cực khai thác thế mạnh của Nhà xuất bản với đố với loại sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, lấy năng lực công nghệ và chất lượng sản phẩm làm thế mạnh để cạnh tranh; đẩy mạnh công tác thị trường, hướng tới các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước để khai thác các nguồn việc; mở rộng khai thác chế in bản đồ, tập bản đồ các thể loại, các sản phẩm in xuất khẩu cho tập đoàn Canon, Honda...; khảo sát, lập dự án, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa lý cho các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Lạng Sơn.... Phấn đấu, đạt 720 đầu xuất bản phẩm, doanh thu 91,2 tỷ đồng, nâng thu nhập của cán bộ công nhân viên lên 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức đã chỉ đạo: Năm 2008, Nhà xuất bản Bản đồ cần sớm khắc phục những tồn tại nêu trong báo cáo, đó là tình trạng nội bộ của một số xí nghiệp chưa ổn định; một số đơn vị, cá nhân không có tinh thần đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, Xí nghiệp in số 3 còn hoạt động kém hiệu quả, gây thua lỗ đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng sản phẩm bằng cách đẩy mạnh việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 90001:20000. “Nếu quản lý và sản xuất không đạt được tiêu chuẩn này thì sẽ rất khó tiếp cận với nền kinh tế tri thức và tăng năng xuất lao động; Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng là công việc cần chú trọng trong thời gian tới" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

"Nhà xuất bản Bản đồ là một trong những đơn vị đạt kế hoạch đề ra cao trong ngành xuất bản; trong suốt quá trình phát triển không có một đầu xuất bản phẩm nào vi phạm Luật Xuất bản, Nghị định về Đo đạc Bản đồ cũng như các văn bản pháp luật khác. Đặc biệt năm 2007, nhân ngày truyền thống ngành xuất bản, Nhà xuất bản Bản đồ đã tham gia triển lãm tại Hội chợ Sách Quốc tế, tạo được ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè thế giới" - Bà Đỗ Kim Đính, Cục phó Cục Xuất bản (Bộ Thông tin Truyền thông) đã khẳng định như vậy tại Hội nghị.
Sign up for the newsletter Register