024.3773.1329
0948096846

Atlas Quốc Gia Việt Nam

Mã sản phẩm:

3.570.000 đĐặt hàng

ATLAS QUỐC GIA VIỆT NAM là một tập bản đồ tổng hợp phản ánh các tri thức khoa học hiện đại về tự nhiên, con người, xã hội, kinh tế, chính trị của một đất nước. Về mặt bản chất, Atlas Quốc Gia là mô hình của đất nước mô tả các mặt đặc trưng trong mối quan hệ biện chứng với nhau tại thời điểm xây dựng mô hình, có nhìn về quá khứ và có hướng tới tương lai. Mỗi nước đều có Atlas quốc gia của mình. Dựa vào atlas quốc gia người ta có thể đánh giá được không chỉ trình độ khoa học bản đồ của nước đó mà còn thấy được sự phát triển của công tác điều tra trong mọi lĩnh vực tự nhiên cũng như kinh tế xã hội.
- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 38 x 54 cm
+ Số lượng trang: 163 trang
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 1996
+ Giá bán lẻ: 3.570.000 đ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký nhận bản tin Register