024.3773.1329
0948096846

Bản đồ du lịch

Bản đồ Du lịch Việt Nam (bà già), tỷ lệ 1/1.250.000

Bản đồ Du lịch Việt Nam (bà già), tỷ lệ 1/1.250.000

Nội dung:
+ Mặt 1: Bản đồ Du lịch Giao thông miền Bắc
+ Mặt 2: Bản đồ Du lịch Giao thông miền Nam
Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 52 x 78 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 1.250.000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2018
+ Giá bán: 45.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Anh) - Authentik Vietnam Travel

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Anh) - Authentik Vietnam Travel

Quy cách sản phẩm:

+ Kích thước: 52 x 78 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 1 250 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2018
+ Sản phẩm do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Authentik Vietnam Travel liên kết xuất bản, phát hành.

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam  (tiếng Pháp) - Authentik Vietnam Travel

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Pháp) - Authentik Vietnam Travel

Quy cách sản phẩm:

+ Kích thước: 52 x 78 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 1 250 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Pháp
+ Năm xuất bản: 2018
+ Sản phẩm do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Authentik Vietnam Travel liên kết xuất bản, phát hành.

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ du lịch Việt Nam 2018

Bản đồ du lịch Việt Nam 2018

Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 52 x 72 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 3 000 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2018
+ Sản phẩm do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội liên kết xuất bản, phát hành.
 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Vietnam Travel Map)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Vietnam Travel Map)

Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 62,4 x 64 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 3 000 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2017
+ Sản phẩm do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công ty TNHH Miền Á Đông liên kết xuất bản, phát hành.
 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam 1/2,5 triệu

Bản đồ Du lịch Việt Nam 1/2,5 triệu

Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 52 x 72,5 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 2 500 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán: 22.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Trung)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Trung)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 63 x 84 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 4.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Trung          
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán lẻ: 25.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Pháp - Nhật)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Pháp - Nhật)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 63 x 84 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 4.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Pháp - Nhật          
+ Năm xuất bản: 2013
+ Giá bán lẻ: 25.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Việt - Anh)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Việt - Anh)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 67 x 96 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 2.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt - Anh
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán lẻ: 25.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ du lịch Việt Nam và các lễ hội

Bản đồ du lịch Việt Nam và các lễ hội

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 60 x 80 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 2 470 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán: 22.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ


 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register