024.3773.1329
0948096846

Bản đồ du lịch

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Vietnam Travel Map)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Vietnam Travel Map)

Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 62,4 x 64 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 3 000 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2017
+ Sản phẩm do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công ty TNHH Miền Á Đông liên kết xuất bản, phát hành.
 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam 1/2,5 triệu

Bản đồ Du lịch Việt Nam 1/2,5 triệu

Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 52 x 72,5 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 2 500 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán: 22.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Trung)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Trung)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 63 x 84 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 4.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Trung          
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán lẻ: 25.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Pháp - Nhật)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (tiếng Pháp - Nhật)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 63 x 84 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 4.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Pháp - Nhật          
+ Năm xuất bản: 2013
+ Giá bán lẻ: 25.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Việt - Anh)

Bản đồ Du lịch Việt Nam (Việt - Anh)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 67 x 96 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 2.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt - Anh
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán lẻ: 25.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ du lịch Việt Nam và các lễ hội

Bản đồ du lịch Việt Nam và các lễ hội

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 60 x 80 cm
+ Tỷ lệ: 1/ 2 470 000
+ Ngôn ngữ: Việt – Anh
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán: 22.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ


 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register