024.3773.1329
0948096846

Bản đồ Tự nhiên

Bản đồ Tự nhiên Thế giới

Bản đồ Tự nhiên Thế giới

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 64 x 102cm.
+ Tỷ lệ: 1/35.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2005
+ Giá bán lẻ: 33.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hình thể Việt Nam

Bản đồ Hình thể Việt Nam

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 820 x 1.120 cm
+ Tỷ lệ: 1/2.200.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2006
+ Giá bán lẻ: 9.000 VNĐ.
+ Giá bán buôn: Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register