024.3773.1329
0948096846

Địa cầu cao cấp

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế gỗ (tiếng Anh)

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế gỗ (tiếng Anh)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 30 cm
+ Tỷ lệ: 1/42.474.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Anh
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ : 275.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 22 đế gỗ (CG3 - Gọng trắng)

Quả cầu Hành chính Phi 22 đế gỗ (CG3 - Gọng trắng)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 22 cm
+ Tỷ lệ: 1/60.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ : 190.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ   

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 16 đế gỗ (CG4)

Quả cầu Hành chính Phi 16 đế gỗ (CG4)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 16 cm
+ Tỷ lệ: 1/80.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán lẻ: 130.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 16 đế gỗ (CG3)

Quả cầu Hành chính Phi 16 đế gỗ (CG3)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 16 cm
+ Tỷ lệ: 1/80.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán lẻ : 130.000 VNĐ 
+ Giá bán buôn: liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 22 đế gỗ (CG4)

Quả cầu Hành chính Phi 22 đế gỗ (CG4)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 22 cm
+ Tỷ lệ: 1/60.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ : 190.000 VNĐ   
+ Giá bán buôn: liên hệ             

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 22 đế gỗ (CG3)

Quả cầu Hành chính Phi 22 đế gỗ (CG3)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 22 cm
+ Tỷ lệ: 1/60.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ : 190.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ      

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế gỗ (CG4)

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế gỗ (CG4)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 30 cm
+ Tỷ lệ: 1/42.474.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ : 260.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ  

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế gỗ (CG3)

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế gỗ (CG3)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 30 cm
+ Tỷ lệ: 1/42.474.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ : 260.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 30 phát sáng

Quả cầu Hành chính Phi 30 phát sáng

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 30 cm
+ Tỷ lệ: 1/42.474.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ và bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính phi 30 giá gỗ

Quả cầu Hành chính phi 30 giá gỗ

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 30 cm
+ Tỷ lệ: 1/42.474.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ và bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register