024.3773.1329
0948096846

Địa cầu Hành chính

Quả cầu Hành chính Phi 11 đế nhựa

Quả cầu Hành chính Phi 11 đế nhựa

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 11 cm
+ Tỷ lệ: 1/110.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 73.500 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ.

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế nhựa (tiếng Anh)

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế nhựa (tiếng Anh)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 30 cm
+ Tỷ lệ: 1/42.474.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Anh
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 195.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ.

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế nhựa

Quả cầu Hành chính Phi 30 đế nhựa

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 30 cm
+ Tỷ lệ: 1/42.474.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 180.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ.

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính phi 22 đế nhựa

Quả cầu Hành chính phi 22 đế nhựa

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 22 cm
+ Tỷ lệ: 1/60.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 125.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ.

 

Xem thêmĐặt hàng

Quả cầu Hành chính Phi 16 đế nhựa

Quả cầu Hành chính Phi 16 đế nhựa

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: đường kính 16 cm
+ Tỷ lệ: 1/80.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán lẻ: 99.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register