024.3773.1329
0948.096.846

Cung cấp - Giới thiệu - Phát hành bản đồ, sách TNMT

Bản đồ các nước trên thế giới Ao, khung gỗ

Bản đồ các nước trên thế giới Ao, khung gỗ

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 82 x 112 cm.
+ Tỷ lệ: 1/35.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh
+ Năm xuất bản: 2018, 2019
+ Giá bán: liên hệ
+ Dịch vụ kèm theo: vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội, hỗ trợ lắp đặt ở các tỉnh thành khác.

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ các nước trên thế giới 4Ao, khung gỗ

Bản đồ các nước trên thế giới 4Ao, khung gỗ

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 1600 x 2100 cm.
+ Tỷ lệ: 1/20.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2020
+ Giá bán: liên hệ
+ Dịch vụ kèm theo: vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội, hỗ trợ lắp đặt ở các tỉnh thành khác.

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hành chính Việt Nam 2Ao, khung gỗ

Bản đồ Hành chính Việt Nam 2Ao, khung gỗ

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 1,2 x 1,6 m
+ Tỷ lệ: 1/1.600.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2020
+ Giá bán: liên hệ
+ Dịch vụ kèm theo: vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội, hỗ trợ lắp đặt ở các tỉnh thành khác.

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hành chính Việt Nam Ao, khung gỗ

Bản đồ Hành chính Việt Nam Ao, khung gỗ

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 87 x 117 cm
+ Tỷ lệ: 1/2.200.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2019
+ Giá bán: liên hệ
+ Dịch vụ kèm theo: vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội, hỗ trợ lắp đặt ở các tỉnh thành khác.

Xem thêmĐặt hàng

Khung gỗ bản đồ Hành chính Việt Nam 1,55 x 2,12m phủ bì

Khung gỗ bản đồ Hành chính Việt Nam 1,55 x 2,12m phủ bì

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 1,55 x 2,12 m
+ Tỷ lệ: 1/1.250.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2020
+ Giá bán: liên hệ
+ Dịch vụ kèm theo: vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội, hỗ trợ lắp đặt ở các tỉnh thành khác.

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register