043.7731329
0948.096846

Kinh doanh - Phát hành bản đồ, sách TNMT

Bản đồ Tự nhiên Thế giới

Bản đồ Tự nhiên Thế giới

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 64 x 102cm.
+ Tỷ lệ: 1/35.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2005
+ Giá bán lẻ: 33.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hình thể Việt Nam

Bản đồ Hình thể Việt Nam

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 820 x 1.120 cm
+ Tỷ lệ: 1/2.200.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2006
+ Giá bán lẻ: 9.000 VNĐ.
+ Giá bán buôn: Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hành chính Việt Nam 1/3,5 triệu (khổ A1)

Bản đồ Hành chính Việt Nam 1/3,5 triệu (khổ A1)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 54 x 78 cm
+ Tỷ lệ: 1/3.500.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 16.500 VNĐ
+ Giá bán buôn: Liên hệ  

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hành chính Huyện Hoài Đức (TP Hà Nội)

Bản đồ Hành chính Huyện Hoài Đức (TP Hà Nội)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: Ao (79 x 109cm), 2Ao (1200 x 1600cm), 3Ao,....
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ tương ứng với kích thước
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán: Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ các nước trên thế giới khổ Ao, tiếng Việt

Bản đồ các nước trên thế giới khổ Ao, tiếng Việt

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 79 x 109cm.
+ Tỷ lệ: 1/35.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 33.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hành chính khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (và các khu vực khác)

Bản đồ Hành chính khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (và các khu vực khác)

- Quy cách sản phẩm:
+ In Plotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán buôn, bán lẻ: liên hệ.

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ các nước Đông Nam Á

Bản đồ các nước Đông Nam Á

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 75 x 100 cm.
+ Tỷ lệ: 1/7.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2010
+ Giá bán lẻ: 33.000 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hành chính miền Bắc Việt Nam (miền Nam, miền Trung)

Bản đồ Hành chính miền Bắc Việt Nam (miền Nam, miền Trung)

- Quy cách sản phẩm:
+ In Plotter
+ Kích thước: Ao, 2Ao, 4Ao, 6Ao…
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán buôn, bán lẻ: liên hệ.

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ các nước trên thế giới khổ A1

Bản đồ các nước trên thế giới khổ A1

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 54 x 78cm.
+ Tỷ lệ: 1/50.000.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán lẻ: 16.500 VNĐ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Bản đồ Hành chính Quận Nam Từ Liêm

Bản đồ Hành chính Quận Nam Từ Liêm

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 79 x 109cm
+ Tỷ lệ: 1/10.000
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2017
+ Giá bán: liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register