Lịch Bloc

Lịch Bloc (Mẫu 6)

Lịch Bloc (Mẫu 6)

Kích thước: 37 X 68 cm
- Bìa in bằng công nghệ mới Metalize, chữ phúc thúc nổi 3D 
- Ruột in 4 màu trên giấy couches 120gsm

Xem thêmĐặt hàng

Lịch Bloc (Mẫu 5)

Lịch Bloc (Mẫu 5)

Kích thước: 17 x 25 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, dập vân nổi, giấy ivory 230 gsm.

Xem thêmĐặt hàng

Lịch Bloc (Mấu 4)

Lịch Bloc (Mấu 4)

* Kích thước Blốc:14,5x20,5 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, dập vân nổi, giấy ivory 230gsm
* Kích thước bìa: 32 x 58cm
- Bìa Catton khung nhựa, khánh ngọc
- In 4 màu trên giấy Couches Matt 150gsm
* Hộp, túi 
- Hộp in bằng công nghệ mới metalize
- Túi vải không dệt thân thiện với môi trường

Xem thêmĐặt hàng

Lịch Bloc (Mẫu 3)

Lịch Bloc (Mẫu 3)

Quy cách sản phẩm:
- Kích thước: 25 x 35 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, dập vân nổi. Giấy ivory 230gsm.
- Khánh in metalize, bồi trên MDF 3mm.
- Hộp in bằng công nghệ mới metalize. Dập vân nổi 
- Túi vải không dệt thân thiện với môi trường.

Xem thêmĐặt hàng

Lịch Bloc (Mẫu 2)

Lịch Bloc (Mẫu 2)

Quy cách sản phẩm:
- Kích thước: 25 x 35 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, dập vân nổi. Giấy ivory 230gsm.
- Khánh in metalize, bồi trên MDF 3mm.
- Hộp in bằng công nghệ mới metalize. Dập vân nổi 
- Túi vải không dệt thân thiện với môi trường.

Xem thêmĐặt hàng

Lịch Bloc (Mẫu 1)

Lịch Bloc (Mẫu 1)

* Kích thước Blốc: 14,5x20,5 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, dập vân nổi, giấy ivory 230gsm
* Kích thước bìa: 32 x 58cm
- Bìa Catton khung nhựa, khánh ngọc
- In 4 màu trên giấy Couches Matt 150gsm
* Hộp, túi 
- Hộp in bằng công nghệ mới metalize
- Túi vải không dệt thân thiện với môi trường 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register