024.3773.1329
0948096846

Luật Đất Đai 2013

Mã sản phẩm:

50.000 đĐặt hàng

- Nội dung: Luật Đất đai 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với Luật Đất đai 2003. Đây là dự án Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá thực tiễn quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003, nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp; đồng thời đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW BCH TW Đảng (Khóa XI); thể hiện ý chí, nguyện vọng của đa số tầng lớp nhân dân.
- Quy cách sản phẩm 
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 256 trang 
+ Năm xuất bản: 2013 
+ Giá bán: 50.000 đ

 

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký nhận bản tin Register