024.3773.1329
0948096846

Luật Tài nguyên - Môi trường biển và hải đảo

Mã sản phẩm:

25.000 đĐặt hàng

Luật Tài nguyên - Môi trường biển và hải đảo: quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.
- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 104 trang 
+ Năm xuất bản: 2015 
+ Giá bán lẻ: 25.000 đ
+ Giá bán buôn: liên hệ

 

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký nhận bản tin Register