024.3773.1329
0948096846

Sách chuyên đề

Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường cơ sở

Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường cơ sở

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 12,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 159 trang 
+ Năm xuất bản: 2014
+ Giá bán: Liên hệ 
(Sách hợp tác xuất bản giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia - Sự thật và Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam) 

 

Xem thêmĐặt hàng

Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam

Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 16 x 24 cm 
+ Số trang: 433 trang 
+ Năm xuất bản: 2012
+ Giá bán: Liên hệ 
(Sách nhà nước đặt hàng)

 

Xem thêmĐặt hàng

Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên BVMT và phòng tránh TT lưu vực Sông Lô - Chảy

Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên BVMT và phòng tránh TT lưu vực Sông Lô - Chảy

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 16 x 24 cm 
+ Số trang: 195 trang 
+ Năm xuất bản: 2012
+ Giá bán: Liên hệ 
(Sách nhà nước đặt hàng)

 

Xem thêmĐặt hàng

Công tác dự báo khí tượng biển Đông

Công tác dự báo khí tượng biển Đông

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 208 trang 
+ Năm xuất bản: 2016
+ Giá bán: Liên hệ
(Sách nhà nước đặt hàng)  

 

Xem thêmĐặt hàng

Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn

Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 12,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 124 trang 
+ Năm xuất bản: 2014
+ Giá bán: Liên hệ
(Sách hợp tác xuất bản giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia - Sự thật và Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam)

 

Xem thêmĐặt hàng

Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 16 x 24 cm 
+ Số trang: 327 trang 
+ Năm xuất bản: 2011
+ Giá bán: Liên hệ
(Sách nhà nước đặt hàng)

 

Xem thêmĐặt hàng

Những điều cần biết về lũ quét

Những điều cần biết về lũ quét

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 19 x 26,5 cm 
+ Số trang: 252 trang 
+ Năm xuất bản: 2009
+ Giá bán: Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Việt Nam với những di sản Thế giới

Việt Nam với những di sản Thế giới

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 16 x 24 cm 
+ Số trang: 243 trang 
+ Năm xuất bản: 2012
+ Giá bán: Liên hệ
(Sách nhà nước đặt hàng)

 

Xem thêmĐặt hàng

Những thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng đồng

Những thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng đồng

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 254 trang 
+ Năm xuất bản: 2014
+ Giá cả: Liên hệ
(Sách nhà nước đặt hàng)

 

Xem thêmĐặt hàng

Cơ sở môi trường sinh thái

Cơ sở môi trường sinh thái

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 19 x 27 cm 
+ Số trang: 219 trang 
+ Năm xuất bản: 2010
+ Giá bán: Liên hệ 
(Sách nhà nước đặt hàng)

 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register