024.3773.1329
0948096846

Sách Tài nguyên Môi trường

Luật Quy hoạch (2018)

Luật Quy hoạch (2018)

- Quy cách sản phẩm 
+ Kích thước: 13 x 19 cm 
+ Số trang: ... trang 
+ Năm xuất bản: 2018
+ Giá bán: 22.000 đ
+ Giá bán buôn: Liên hệ 

Xem thêmĐặt hàng

Luật Đo đạc và bản đồ (2018)

Luật Đo đạc và bản đồ (2018)

- Quy cách sản phẩm 
+ Kích thước: 13 x 19 cm 
+ Số trang: 71 trang 
+ Năm xuất bản: 2018
+ Giá bán: 20.000 đ
+ Giá bán buôn: Liên hệ 

Xem thêmĐặt hàng

Luật Bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 103 trang 
+ Năm xuất bản: 2014
+ Giá bán lẻ: 25.000 đ
+ Giá bán buôn: Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Luật Tài nguyên - Môi trường biển và hải đảo

Luật Tài nguyên - Môi trường biển và hải đảo

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 104 trang 
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán lẻ: 25.000 đ
+ Giá bán buôn: Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Luật Đất Đai 2013

Luật Đất Đai 2013

- Quy cách sản phẩm 
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 256 trang 
+ Năm xuất bản: 2013 
+ Giá bán: 50.000 đ
+ Giá bán buôn: Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register