Để trở thành chuyên viên vẽ bản đồ, chúng ta cần đáp ứng những yêu cầu gì?

12/25/2020 - 12:00 AM
Không chỉ đòi hỏi cao về mặt kiến thức chuyên môn, chuyên viên vẽ bản đồ còn cần đáp ứng các yêu cầu khắt khe khác nhau như về các kỹ năng làm việc, khả năng, phẩm chất, sức khỏe là các yếu tố vô cùng cần thiết mà một chuyên viên vẽ bản đồ cần phải đáp ứng.
      Yêu cầu về trình độ và kiến thức chuyên môn đối với chuyên viên vẽ bản đồ: Chuyên viên vẽ bản đồ cần được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cả về chuyên môn và nghiệp vụ. Chuyên viên vẽ bản đồ cũng cần nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến ngành Trắc địa – Bản đồ.
      Yêu cầu kinh nghiệm: Để trở thành chuyên viên vẽ bản đồ, bạn cần có một quá trình làm việc, trải nghiệm thực tế để tăng khả năng tư duy logic, kỹ năng tính toán,…
      Yêu cầu về các kỹ năng:
      Những kỹ năng hàng đầu chuyên viên vẽ bản đồ cần là kỹ năng tính toán và tư duy logic. Bởi trong thực tế, công việc này phải làm các công viên liên quan đến đo đạc, sử dụng máy móc để phục vụ cho công việc vẽ bản đồ. Vì vậy, sự tư duy logic sẽ là kỹ năng bổ trợ đắc lực cho các kỹ năng tính toán của chuyên viên vẽ bản đồ.
      Kỹ năng sử dụng các loại máy trắc địa cùng các thiết bị đo đạc khác có liên quan một cách thành thạo. Đặc biệt, để hỗ trợ cho công việc vẽ bản đồ chính xác, hiệu quả, chuyên viên vẽ bản đồ cần sự hỗ trợ của các loại máy móc. Chính vì vậy, việc sử dụng thành thạo các phần mềm như Autocad –phần mềm vẽ kỹ thuật, khả năng sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng trong việc nhập liệu và một số công việc khác có liên quan là yêu cầu cần thiết của chuyên viên vẽ bản đồ.
      Bên cạnh đó, chuyên viên vẽ bản đồ không phải lúc nào cũng làm việc độc lập mà còn làm việc theo nhóm, theo từng dự án. Để phục vụ công việc có tính liên kết chặt chẽ và sự thuận lợi trong công việc hơn, chuyên viên vẽ bản đồ cần có kỹ năng làm việc cá nhân cũng như làm việc theo nhóm.
      Yêu cầu về phẩm chất: Công việc có tính áp lực cao vì vậy đòi hỏi chuyên viên kỹ thuật có thể làm việc trong môi trường áp lực từ nhiều phía tác động như khối lượng công việc, quy trình làm việc, môi trường làm việc,… Vì vậy, chuyên viên vẽ bản đồ cần tìm ra cách làm việc khoa học với tinh thần sẵn sàng tiếp thu cái mới, khắc phục những điểm yếu trong quá trình làm việc,…Đây là những phẩm chất được đánh giá cao.
      Chuyên viên vẽ bản đồ là một công việc có vị trí và vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Để đáp ứng được những yêu cầu của công việc, bạn cần chủ động tự chuẩn bị cho mình về kiến thức, kỹ năng, cùng kinh nghiệm làm việc để có thể hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất.
Đăng ký nhận bản tin Register