Một số lưu ý khi sử dụng bản đồ Địa lý

12/23/2020 - 12:00 AM
Vai trò của bản đồ trong cuộc sống là điều không thể phủ nhận. Từ thời cha ông đấu tranh giành độc lập dân tộc cho đến các cuộc chiến hiện đại ngày nay thì bản đồ vẫn vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đọc, hiểu hết thông tin được thể hiện trên bản đồ.
      Để sử dụng bản đồ hiệu quả, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau khi xem bản đồ:
  • Chọn bản đồ phù hợp với nội dung thông tin, mục đích cần tìm hiểu.
  • Cần xem phần ghi chú xem tỉ lệ của bản đồ, các ký hiệu thể hiện trên bản đồ mang ý nghĩa như thế nào, cung cấp thông tin gì, sự phân bố như thế nào,…
  • Xác định phương hướng trên bản đồ
  • Chú ý các yếu tố riêng lẻ như sông, hồ, các dãy núi,…
  • Mối liên hệ giữa các yếu tố, thành phần tự nhiên với nhau và với kinh tế, xã hội.
      So sánh, kết hợp các loại bản đồ.
Mối quan hệ giữa bản đồ khí hậu và bản đồ sông ngòi Việt Nam.
Đăng ký nhận bản tin Register