Chi tiết về kết quả thể thao chào mừng 15 năm thành lập nhà xuất bản Bản Đồ

1/28/2010 - 12:00 AM
Hoạt động thể thao chào mừng 15 năm ngày thành lập Nhà Xuất Bản Bản Đồ hướng tới chào mừng 15 năm thành lập Nhà Xuất Bản Bản Đồ 28 tháng 01 năm 2010. được sự đồng ý của lãnh đạo NXB, công đoàn Nhà Xuất Bản có tổ chức các hoạt động thể thao giao lưu giữ các đơn vị trong Nhà Xuất Bản cho toàn thể công nhân viên.
Hoạt động thể thao chào mừng 15 năm ngày thành lập Nhà Xuất Bản Bản Đồ
hướng tới chào mừng 15 năm thành lập Nhà Xuất Bản Bản Đồ 28 tháng 01 năm 2010. được sự đồng ý của lãnh đạo NXB, công đoàn Nhà Xuất Bản có tổ chức các hoạt động thể thao giao lưu giữ các đơn vị trong Nhà Xuất Bản cho toàn thể công nhân viên. Cụ thể có các môn cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bóng đá  ...
1. Kết quả môn thi cờ vua: 
    Giải nhất : Phạm phú Cường (Phòng công nghệ)
    Giải nhì : Lê xuân giang (trung tâm tin học)
2. Kết quả môn thi cờ tướng
    Giải nhất : Nguyễn Văn Hải (Xí nghiệp in số 1)
    Giải nhì : Phạm Hồng Thái (Xí nghiệp in số 1)
3. Kết quả giải cầu lông
    Nội dung đôi nam, nữ phối hợp lứa tuổi trên 41 tuổi
    Giải nhất: Thái Đàm Quế - Nguyễn Kim Nga (công đoàn XN Bản Đồ Chuyên Đề)
    Giải nhì : Nguyễn Văn Chính - Tạ Hồng Minh (công đoàn phòng ban I ) lứa tuổi dưới 41 tuổi
    Giải nhất : Nguyễn Hoàng Việt Anh - Nguyễn Thị Hằng (công đoàn TT Tin Học)
    Giải khuyến khích: Trịnh Ngọc Thành - Nguyễn Kim Nga (công đoàn XN Bản Đồ Chuyên Đề)
    Nội dung đôi nam lứa tuổi trên 41 tuổi
    Giải nhất : Nguyễn Văn Chính – Lưu Quang Tường (công đoàn phòng ban I )
    Giải khuyến khích : Trương Xuân Hãn - Trần Đình Cường ( công đoàn XN Bản Đồ Địa Hình) lứa tuổi dưới 41
    Giải nhất : Phạm Văn Hùng - Nguyễn Văn Định ( công đoàn XN in I )
    Giải nhì : Đỗ Đình Duẩn – Lưu Quang Tường ( công đoàn phòng ban I )
    Nội dung đơn nam lứa tuổi trên 41
    Giải nhất : Trương Xuân Hãn ( công đoàn XN Bản Đồ Địa Hình)
    Giải nhì : Nguyễn Mạnh Hảo ( công đoàn TT Tin Học) lứa tuổi dưới 41
    Giải nhất : Nguyễn Hoàng Việt Anh ( công đoàn TT Tin Học)
    Giải nhì : Nguyễn Xuân Chiến ( công đoàn phòng ban II )
Đăng ký nhận bản tin Register