Đại hội Đại biểu Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam lần thứ VIII (2019-2024)

8/2/2019 - 12:00 AM
Ngày 2/8/2019, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024).
      Tham dự Đại hội có Ủy viên thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Dương Trung Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản - Chủ tịch- Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Kim Quang Minh, cùng các công đoàn viên Nhà xuất bản TNMT và Bản đồ Việt Nam.
 

Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch BCH Công đoàn Nhiệm kỳ VII báo cáo kết quả hoạt động của Nhiệm kỳ VII và Phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ VIII
 
      Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch BCH Công đoàn nhiệm kỳ VII cho biết:
      Tổng số công đoàn viên Nhà xuất bản hiện nay là 343 người, trong đó có trên 50% là lao động nữ, có 91 đảng viên, lao động trong các lĩnh vực, xuất bản, đo đạc và in. Công đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí phấn đấu, đoàn kết, xây dựng cơ quan chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nội quy của cơ quan, có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
      Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở bám sát các sự kiện chương trình của đất nước và chỉ đạo của Đảng ủy Nhà xuất bản, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Nhà xuất bản chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Đảng ủy Nhà xuất bản.
      Vận động cán bộ công nhân viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị. Triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền về phòng chống HIV, tội phạm, thuốc lắc, xây dựng văn hóa công sở lành mạnh, tuyên truyền an toàn giao thông. Quan tâm nắm bắt tâm tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ - công nhân viên – lao động tăng cường tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, cơ quan.
      Công đoàn Nhà xuất bản đã tham gia tích cực các phong trào thi đua của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, đã đạt giải trong đợt thể thao của Công đoàn Bộ. Về phía Công đoàn Nhà xuất bản cũng tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, động viên cán bộ Công nhân viên – Người lao động tích cực hăng say lao động sản xuất, các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Nhà xuất bản đã có nhiều sáng tạo, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện sản xuất – kinh doanh của đơn vị.
      Công đoàn Nhà xuất bản tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt, khó khăn do Công đoàn Bộ tổ chức, chăm lo đời sống cán bộ - công nhân viên – lao động trong dịp tết nguyên đán, chăm lo gia đình chính sách tại Nhà xuất bản, ngày thương binh liệt sỹ, hỗ trợ tiền nghỉ mát cho gia đình chính sách, thăm hỏi gia đình vợ liệt sỹ.
      Công đoàn NXB chăm lo đời sống nữ cán bộ công nhân viên về tinh thần vật chất như các ngày 8/3, 20/10, ngày gia đình Việt Nam, tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh giỏi,… có nhiều hoạt động vận động nữ cán bộ - công nhân viên hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong nữ cán bộ công nhân viên – lao động tổ chức triển khai, nhất là chủ trương chính sách, chế độ có liên quan đến nữ cán bộ công nhân viên – lao động và trẻ em.
      Theo ông Nguyễn Văn Chính, có được kết quả trên là nhờ công đoàn đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự ủng hộ của Ban Giám đốc Nhà xuất bản, của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Tổ chức các hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và phù hợp với thực tế, cán bộ công đoàn có năng lực lãnh đạo, nhiệt tình gương mẫu là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng…
      Nhiệm kỳ VIII (2019-2024), Công đoàn NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đặt ra chỉ tiêu phấn đấu 100% người lao động là công đoàn viên; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn; Phấn đấu có 40 – 50% cán bộ Công đoàn là nữ; Phấn đấu hàng năm 100% Công đoàn Bộ phận đạt tiêu chuẩn vững mạnh, Công đoàn NXB đạt vững mạnh xuất sắc các năm; Phấn đấu thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước “Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động trong doanh nghiệp”.

      Phát biểu tại Đại hội, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham mưu cho chính quyền cũng như đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ tới, ông Kim Quang Minh đề nghị Ban chấp hành công đoàn bám sát hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn Bộ TN&MT. “Đảng ủy và lãnh đạo Nhà xuất bản luôn quan tâm, tạo điều kiện và có chủ trương xây dựng đời sống chất lượng cao hơn cho công đoàn viên” – ông Kim Quang Minh nói.

      Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam- Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ TNMT Dương Trung Thành đánh giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn NXB. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn NXB đã quan tâm đến hoạt động văn hóa-thể thao, giáo dục cho các đoàn viên đặc biệt là nhiệm vụ chuyên môn của công đoàn viên. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được và quan tâm thường xuyên hơn nữa tới đời sống của người lao động.
 

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch CĐBP Chi nhánh NXB tại TP HCM phát biểu tham luận tại Đại hội
 
      Các ý kiến tham luận tại Đại hội đều nhất trí cao với báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VII của BCH Công đoàn NXB và nhấn mạnh ở Nhiệm kỳ VIII Công đoàn NXB cần phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được và có những hoạt động thiết thực hơn nữa quan tâm tới đời sống người lao động.


Ban Chấp hành Công đoàn NXB Nhiệm kỳ VIII ra mắt Đại hội


Ủy viên thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ TNMT Dương Trung Thành và Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TNMT – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch- Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Kim Quang Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Công đoàn NXB Nhiệm kỳ VIII

      Kết thúc Đại hội đại biểu công đoàn NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 11 đồng chí.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Đăng ký nhận bản tin Register