Hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên

3/14/2018 - 9:55 AM
Hòa chung không khí tưng bừng tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (TNNXB) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần xung kích, tiền phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chung tay vì cộng đồng.
 Những hoạt động trong tháng thanh niên đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực không chỉ trong công tác đoàn mà còn rất có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ NXB nói chung, đánh dấu những bước trưởng thành cho mỗi đoàn viên thanh niên trên con đường hoàn thiện mình mà hơn thế nữa, những việc làm đó đã khơi dậy tinh thần yêu nước, thương nòi, một người vì mọi người. Khắc họa sâu sắc truyền thống nhân nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái. Chúng ta phấn đấu không ngừng với mục đích không phải trở thành “ai” mà là để trở thành người “như thế nào”, mỗi cá nhân luôn nêu cao và thực hành những giá trị cao đẹp sẽ luôn là những tấm gương, những hạt giống quý, vừa hồng vừa chuyên, là thế hệ kế cận đáng tin cậy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Một số hoạt động của ĐTN NXB
Đăng ký nhận bản tin Register