Hội nghị đánh giá cán bộ công chức năm 2012

1/11/2013 - 12:00 AM
Sáng ngày 11/01/2013, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá cán bộ công chức năm 2012. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì Hội nghị, tham gia Hội nghị gồm có: Ban điều hành công ty, Đảng ủy công ty, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cùng Thủ trưởng và Phó thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty, ...

Sáng ngày 11/01/2013, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá cán bộ công chức năm 2012. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì Hội nghị, tham gia Hội nghị gồm có: Ban điều hành công ty, Đảng ủy công ty, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cùng Thủ trưởng và Phó thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty, ...

Hội nghị đã thông qua nội dung đánh giá công chức, viên chức quản lý Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2012: đồng chí Nguyễn Chân Huyền - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Đăng ký nhận bản tin Register