Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến Nhà xuất bản Bản đồ lần thứ II giai đoạn 2006 – 2010

5/20/2010 - 12:00 AM
Ngày 20/5, Nhà xuất bản Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2006 – 2010. Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức đã đến dự. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tập thể cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Bản đồ luôn gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trở thành động lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tiêu biểu nhất là 72 lượt tập thể là tập thể lao động xuất sắc, 1.012 lượt cá nhân được công nhận là lao động tiên tiến được bình bầu trong 5 năm qua.
Ngày 20/5, Nhà xuất bản Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2006 – 2010. Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức đã đến dự. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tập thể cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Bản đồ luôn gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trở thành động lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tiêu biểu nhất là 72 lượt tập thể là tập thể lao động xuất sắc, 1.012 lượt cá nhân được công nhận là lao động tiên tiến được bình bầu trong 5 năm qua.


Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức phát biểu tại Hội nghị
 
          Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2009, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Hoàng Thị Hòa tặng Bằng khen cho 3 đồng chí, tặng Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Nhà xuất bản Bản đồ.
Ông Lê Phước Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Bản đồ cho biết: Nhà xuất bản luôn quán triệt công tác thi đua là động lực để động viên toàn thể CBCNV phát huy mọi trí tuệ và sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn để đưa Nhà xuất bản phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          5 năm qua, NXB Bản đồ đã tập trung thực hiện chương trình bản đồ phủ trùm theo các chuẩn cơ bản và hệ thống bản đồ chuyên đề quốc gia theo kế hoạch Nhà nước giao. Cụ thể, đã hoàn thành các khối công việc thành lập, in ấn với chất lượng cao hệ thống bản đồ địa hình 1/50.000 phủ trùm cả nước, bản đồ địa hình 1/25.000, 1/10.000 cho các khu vực kinh tế trọng điểm, bản đồ địa hình 1/50.000 đáy biển… với gần 3000 mảnh bản đồ địa hình các tỷ lệ. NXB Bản đồ cũng đã biên tập, thành lập và xuất bản 624 bộ bản đồ, atlas, atlas điện tử chuyên đề, chuyên ngành phục vụ các lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT; xây dựng hồ sơ địa giới hành chính các cấp, cơ sở dữ liệu cho 27 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bản đồ hành chính Việt Nam được xuất bản in bằng 14 thứ tiếng dân tộc Thái, Dao, Tày, Nùng, Êđê, Bana, Chăm, Hà Nhì… phát hành miễn phí đến các vùng sâu, vùng xa….
         
Kết quả sản xuất kinh doanh của NXB Bản đồ trong những năm qua tăng trưởng mạnh mẽ, năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2009 doanh thu đã đạt 114,7 tỷ đồng, bằng 203% so với năm 2006.
“Phong trào thi đua, nâng cao trình đồ chuyên môn nghiệp vụ đã góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi toàn bộ công nghệ sản xuất bản đồ của NXB Bản đồ từ công nghệ thủ công truyền thống sang công nghệ số và tự động hóa, từ khâu biên tập, thành lập bản đồ đến khâu chế bản và in”, Giám đốc Lê Phước Dũng nói.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức ghi nhận và biểu dương thành tích của tập thể và cá nhân NXB Bản đồ đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm tới, hòa chung không khí cả nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 5 năm tiền đề của giai đoạn 2010 – 2020 nên vai trò của cán bộ công nhân viên, người lao động NXB Bản đồ trong sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và ngành TN&MT nói riêng là hết sức quan trọng.
“Việc chuẩn bị chuyển đổi NXB Bản đồ thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam là quy luật tất yếu của quá trình phát triển. Trong mô hình mới, NXB Bản đồ cần sớm ổn định theo điều lệ, quy chế của Luật Doanh nghiệp, tập trung phát triển theo chiều sâu, mở rộng sản xuất”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.
Thứ trưởng tin tưởng, Nhà xuất bản Bản đồ tiếp tục phát huy truyền thống của mình, là một trong những đơn vị góp phần vào việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT, góp phần vào sự phát triển của ngành TN&MT ngày càng cao hơn. “Với truyền thống của mình, lực lượng CBCNV, người lao động tiếp tục thi đua đạt được nhiều thành tích hơn, lao động sáng tạo hơn, đoàn kết nhất trí xây dựng Nhà xuất bản Bản đồ ngày càng vững mạnh”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức nói.
Bà Nguyễn Chân Huyền, Phó Giám đốc NXB Bản đồ đã phát động phong trao thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015.

 
Đăng ký nhận bản tin Register