Nghiệm Thu Đề Tài Khoa Học Cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh”

6/4/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 04/06/2021, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh”(mã số: TNMT.2018.03.04). Đây là đề tài thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức chủ trì nhiệm vụ.
 
      Đề tài được đánh giá bỏi Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở (gồm 9 thành viên) do Ths. Kim Quang Minh – Tổng Biên tập – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng và Ths. Nguyễn Văn Tuyển làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Buổi nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ
      Báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của Đề tài nghiên cứu đạt được, Chủ nhiệm đề tài Ths. Đỗ Thị Phương Thảo cho biết: Thứ nhất, Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung và sản phẩm mà Bộ TN và MT đã phê duyệt trong quyết định điều chỉnh số 3094/QĐ-BTNMT được ký ngày 31/12/2020; thứ hai, tư liệu ảnh viễn thám vệ tinh đã cung cấp thông tin kịp thời và chính xác trong chiết xuất các thông tin lớp phủ bề mặt, nhiệt độ, độ ẩm đất, đường bờ, chất lượng nước mặt phục vụ cho quá trình quan trắc, xác định diễn biến thay đổi của một số thành phần môi trường ở khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản. Công nghệ GIS được sử dụng trong đề tài đã minh chứng cho thấy rõ vai trò trong xác định sự biến động của các thành phần môi trường được xác định rõ ràng trên không gian trong những khoảng thời gian nhất định; thứ ba, Thành phố Cẩm Phả - TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang sở hữu công trình kỳ quan thiên nhiên của Thế giới, Vịnh Hạ Long, sự gia tăng các hoạt động khai thác khoáng sản này sẽ tăng cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương nếu địa phương cùng phối hợp với các công ty trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Vinacomin có các chính sách, hành động hợp lý để bảo vệ môi trường.
      Với tư cách là phản biển 2 của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, PGS. TS Nguyễn Tiến Thành nhận xét: “Về tổng thể, chất lượng của các sản phẩm đề tài mà người nhận xét nhận được đảm bảo yêu cầu khoa học cần đạt. Cụ thể là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đều đã tổng hợp và tóm tắt được những nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của đề tài. Bốn bài báo khoa học được công bố trên tạp chí quốc gia và hội thảo quốc gia uy tín.”
      Góp ý cho Ban chủ nhiệm Đề tài, PGS. TS Nguyễn Tiến Thành cho rằng cần bổ sung phương pháp GIS phổ dụng như chồng xếp các lớp thông tin bản đồ vào báo cáo tổng kết…
      Bên cạnh những đóng góp của Phản biện, các ủy viên trong Hội đồng khoa học cũng có những đóng góp giá trị trên nhiều phương diện giúp Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện nghiên cứu.
      Sau hơn ba giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và trên tinh thần khoa học cao, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm đề tài đạt loại Khá với số phiếu đồng thuận tuyệt đối.
      Kết luận buổi nghiệm thu Đề tài, Ths. Kim Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng đánh giá bày tỏ sự hoan nghênh Ban chủ nhiệm Đề tài đã triển khai một cách công phu, nghiêm túc Đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh”. Các sản phẩm đều có ý nghĩa cao mang đến giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cả về số lượng và chất lượng. Đề tài đã đưa ra kiến nghị sâu sắc và có tính khả thi. Ths. Kim Quang Minh cũng yêu cầu trong thời gian cho phép, Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu có chọn lọc những đóng góp của các thành viên Hội đồng hôm nay và tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm với chất lượng tốt nhất./.
Đăng ký nhận bản tin Register