Thông báo về một loại quả cầu phát hành tại Ukraine sai lệch về thông tin lãnh thổ và chủ quyền quốc gia Việt Nam.

8/28/2018 - 12:00 AM
THÔNG BÁO
      Thay mặt CBCNV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam xin thông báo:
      Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam là một Nhà xuất bản chuyên ngành trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyên xuất bản và phát hành nhiều xuất bản phẩm về bản đồ, sách và tài liệu TN MT. Trong đó quả cầu địa lý là một loại bản đồ hành chính thế giới được bồi trên hình quả cầu nhằm giúp người sử dụng có những cảm nhận, so sánh, học tập, nghiên cứu trên tương quan địa lý một cách thuận lợi.
      Vừa qua, trên các phương tiện truyền thông và báo chí có nêu về thông tin hình ảnh một loại quả cầu chưa rõ xuất xứ, phát hành tại Ukraine, có sai lệch về thông tin lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Việt Nam (https://vtc.vn/phan-no-qua-dia-cau-keo-lanh-tho-trung-quoc-phu-cac-tinh-bien-gioi-phia-bac-viet-nam-d422248.html). Đến nay, theo email trả lời BBC ngày 24/8/2018, công ty Globus Plus của Ukraine cho hay họ đã ngưng bán sản phẩm quả địa cầu in sai hình bản đồ Việt Nam. (https://www.bbc.com/vietnamese/world-45295502)
      Về sự việc này, chúng tôi xin thông báo với tư cách một Nhà xuất bản chuyên ngành chuyên xuất bản, phát hành các loại quả cầu và bản đồ chính thống về việc loại quả cầu không rõ xuất xứ nêu trên khi phát hành tại Ukraine đã chứa đựng nhiều sai lệch về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, rất cần thiết được các cơ quan pháp luật Việt Nam tiến hành điều tra và xử lý. Loại quả cầu này hiện nay có thể đã được ngưng bán nhưng cũng không biết có bao nhiêu quả đã tới tay người tiêu dùng.
      Nhằm bảo vệ tính trung thực của lịch sử Việt Nam cũng như sự phản ánh chính xác về chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn lòng tự tôn dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản chúng tôi khuyến nghị những ai hiện đang giữ quả cầu này xin chuyển đến Nhà xuất bản chúng tôi để được đổi miễn phí quả cầu mới đầy đủ tính khoa học và tuân thủ pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam sản xuất. (Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Phát hành, Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam – 85 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội, ĐT : 02437731329 Hotline: 0989790512) cho tới hết tháng 10/2018.
      Chúng tôi sẽ đánh dấu tiêu hủy những quả cầu có nội dung sai lệch đó và giao nộp đến các cơ quan pháp luật để tiêu hủy chính thức.
Trân trọng
Tổng biên tập – Chủ tịch – Tổng Giám đốc

Kim Quang Minh
Đăng ký nhận bản tin Register