Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức làm việc với Công ty TNHH một thành viên NXB TNMT và BDVN

7/27/2010 - 12:00 AM
Chiều 27/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty TNHH một thành viên NXB Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam về công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Cùng dự buổi làm việc có Vụ Tổ chức cán bộ
Chiều 27/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty TNHH một thành viên NXB Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam về công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Cùng dự buổi làm việc có Vụ Tổ chức cán bộ.
Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi đã công bố Quyết định của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT về việc kéo dài thời gian công tác của đồng chí Lê Phước Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Theo đó, Ban cán sự đồng ý kéo dài thời gian công tác của đồng chí Lê Phước Dũng đến hết ngày 31/12/2010. Trong thời gian này, đồng chí Lê Phước Dũng có trách nhiệm điều hành việc chuyển đổi của công ty, hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán, đưa công ty sớm đi vào ổn định sản xuất.
Ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết, đến nay, công ty đã cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ theo quyết định chuyển đổi. Theo đó, đã bổ nhiệm cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ và được sự nhất trí cao của cán bộ chủ chốt trong Công ty. Trong thời gian này, Công ty cũng tiến hành đánh giá tổng kiểm kê tài sản, chuyển giao toàn bộ tài sản cho bộ máy mới; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và biện pháp thực hiện với chức năng nhiệm vụ được mở rộng hơn; vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời đáp ứng việc đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức và nâng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu hoạt động mới của Nhà xuất bản trong tương lai.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức cho rằng, lãnh đạo Bộ luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để Công ty sớm hoàn thành việc chuyển đổi. Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức mong muốn, trong thời gian tới Công ty sớm đi vào ổn định đảm bảo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng với mong mỏi của toàn thể CBCNV- LĐ Công ty.

 
Đăng ký nhận bản tin Register