024.3773.1329
0948096846

Văn bản hướng dẫn

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 174 trang 
+ Năm xuất bản: 2015
+ Giá bán lẻ: 35.000 đ
+ Giá bán buôn:
Liên hệ 

 

Xem thêmĐặt hàng

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 (Tập 1)

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 (Tập 1)

- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 224 trang 
+ Năm xuất bản: 2014
+ Giá bán lẻ: 40.000 đ
+ Giá bán buôn: Liên hệ

 

Xem thêmĐặt hàng

Đăng ký nhận bản tin Register