Với niềm đam mê và khát khao bảo vệ, lưu giữ và phát huy những giá trị của đất nước, thực hiện sứ mệnh cao cả bằng những xuất bản phẩm của mình, Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn với bao thăng trầm, sóng gió nhưng luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình


TẦM NHÌN

Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong biên tập, xuất bản bản đồ từ truyền thống đến hiện đại, từ chi tiết đến tổng quát bao trùm các lĩnh vực trong đời sống sinh hoạt thường ngày đến các lĩnh vực trong quản lý và bảo vệ chủ quyền đất nước.

 

SỨ MỆNH

Góp phần xây dựng và khẳng định giá trị con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

 

CHIẾN LƯỢC

Cung cấp đa dạng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp nguồn bản đồ được cập nhật liên tục dùng làm tư liệu sản xuất cho đa ngành, đa lĩnh vực
  •  
  •  
  •  
  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Lợi ích và sự hài lòng của khách hàng 
  • Giá trị thực tiễn, bền vững theo thời gian
  • Luôn đổi mới và sáng tạo không ngừng
  • Xây dựng, truyền bá và khẳng định hình ảnh con người và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
Sign up for the newsletter Register