Chương trình Festival Tre - Nối dài hành trình phủ xanh Việt Nam

11/19/2022 - 12:00 AM
Sáng ngày 19/11/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham gia chương trình "Festival Tre - Nối dài hành trình phủ xanh Việt Nam" nhằm lan tỏa cảm hứng về lối sống xanh, kêu gọi chung tay với chiến dịch "Vì một triệu cây tre Việt Nam", thúc đẩy xã hội, cộng đồng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
 
Thực hiện Chương trình Công tác đoàn và Phong trào thanh niên năm 2022 về công tác xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đồng hành cùng thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia, phối hợp tổ chức chương trình "Festival Tre - Nối dài hành trình phủ xanh Việt Nam" nhằm lan tỏa cảm hứng về lối sống xanh, kêu gọi chung tay với chiến dịch "Vì một triệu cây tre Việt Nam", thúc đẩy xã hội, cộng đồng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Sign up for the newsletter Register