Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

5/4/2024 - 12:00 AM
Sáng ngày 04/05/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.
Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Tổng Giám đốc; Các cán bộ chủ chốt; Ban chấp hành Công đoàn; Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM và cán bộ công nhân viên cùng người lao động.
Tới dự Hội nghị với Nhà xuất bản gồm có đồng chí Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Sign up for the newsletter Register