Hội nghị đánh giá phân loại cán bộ công chức Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam 2017

5/21/2018 - 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT ngày 06/12/2017 về quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18/05/2018, Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Trần Quý Kiên cùng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài nguyên-Môi trường và các cán bộ Nhà xuất bản.
Thực hiện  Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT ngày 06/12/2017 về quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18/05/2018, Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Trần Quý Kiên cùng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài nguyên-Môi trường và các cán bộ Nhà xuất bản. Hội nghị nhằm làm rõ ưu điểm, hạn chế về phẩm chất, năng lực, kiến thức, triển vọng phát triển của cán bộ, thông qua đó nhằm khích lệ cán bộ phấn đấu phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Chống bệnh thành tích, nể nang hoặc lợi dụng việc đánh giá cán bộ để thiên vị hoặc trù dập cán bộ.
         Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam 2017:
  - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Tổng Biên tập Ông Kim Quang Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
  - Kiểm soát viên Ông Dương Sơn Hà Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Một số ảnh của hội nghị :
 
Sign up for the newsletter Register