Hội nghị giới thiệu và thảo luận về Chuyển đổi số, Chuyển đổi số Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

5/31/2024 - 12:00 AM
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị giới thiệu và thảo luận về chuyển đổi số, thực trạng chuyển đổi số tại Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị
Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau.
Các nội dung chính về chuyển đổi số bao gồm: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tin học hóa, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, Bigdata, điện toán đám mây; Giới thiệu về tình hình chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam,  thực trạng chuyển đổi số tại Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Thảo luận về chuyển đổi số: Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, đo đạc bản đồ, xuất bản, in và phát hành; Nguồn lực hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm, đường truyền), nhân lực và chi phí.
Ông Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Lê Minh Hải phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản đã thảo luận và đưa ra những giải pháp cấp thiết cho công tác chuyển đổi số doanh nghiệp, sản phẩm số, phát hành số, công nghệ số,...

Các Đại biểu thảo luận tại Hội nghị 
Một số hình ảnh tại Hội nghị giới thiệu và thảo luận về chuyển đổi số:
 
Sign up for the newsletter Register