Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

17/07/2024

Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch - Tổng Giám đốc Lê Minh Hải chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Đức Hậu và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

View Detail
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xuất bản năm 2024

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xuất bản năm 2024

12/07/2024

Ngày 12 tháng 07 năm 2024, tại Hội trường Khách sạn Kim Liên, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ xuất bản năm 2024 do Cục Xuất bản - In và Phát hành tổ chức. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản - In và Phát hành chủ trì Hội nghị.

View Detail
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

09/07/2024

Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2024, tại Hội trường Nhà xuất bản, Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

View Detail
Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2024

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2024

08/07/2024

Ngày 08/07/2024, tại Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công đoàn Nhà xuất bản đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024.

View Detail
Hội nghị giới thiệu và thảo luận về Chuyển đổi số, Chuyển đổi số Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị giới thiệu và thảo luận về Chuyển đổi số, Chuyển đổi số Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

31/05/2024

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị giới thiệu và thảo luận về chuyển đổi số, thực trạng chuyển đổi số tại Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

View Detail
Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh  Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

28/05/2024

Chiều ngày 28/05/2024, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

View Detail
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

10/05/2024

Sáng ngày 10/05/2024, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

View Detail
Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị đại biểu người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

04/05/2024

Sáng ngày 04/05/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.

View Detail
Sign up for the newsletter Register