Khái quát chung về phương pháp xác định dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh

4/8/2021 - 12:00 AM
Độ cao mặt biển (SSH) xác định được biểu diễn thông qua độ cao geoid (N) và độ cao địa hình mặt biển động lực( hd) theo công thức (xem hình 2.1.1)
               SHH = N + hd  (1)
      Độ cao địa hình mặt biển động lực được chia thành 2 phần là: địa hình mặt biển trung bình động lực (MDT) và địa hình mặt biển động lực biến đổi theo thời gian ht (còn gọi là địa hình động lực). Khi đó độ cao mặt biển được biểu diễn bằng công thức:
               SSH = N + MDT + ht (2)
      Độ cao geoid cũng được chia thành 2 thành phần: độ cao geoid tính từ mô hình trường trọng lực toàn cầu NEGM và phần dư độ cao geoid ΔN. Như vậy, công thức (2) được viết thành:
               SHH = NEGM + ΔN + MDT+ ht (3)
      Từ công thức (3) ta thấy: để xác định được phần dư độ cao geoid ΔN từ số liệu đo cao vệ tinh ta phải:
  • Loại bỏ được độ cao geoid tính từ mô hình trường trọng lực toàn cầu NEGM. Công việc này được thực hiện theo kỹ thuật “Remove – Restore”;
  • Loại bỏ độ cao địa hình mặt biển trung bình động lực MDT. Công việc này sẽ được thực hiện dựa vào mô hình MDT toàn cầu.
  • Loại bỏ thành phần địa hình mặt biển động lực biến đổ theo thời gian ht ra khỏi độ cao mặt biển (SSH). Công việc này sẽ được thực hiện bằng kỹ thuật bình sai giao cắt.
      Từ phần dư độ cao geoid, chúng ta dùng phương pháp Collocation để xác định phần dư dị thường trọng lực. Sau đó, phục hồi dị thường trọng lực tính từ mô hình trường trọng lực toàn cầu theo kỹ thuật “Remove – Restore”. Kết quả cuối cùng sẽ nhận được dị thường trọng lực Δg. Phần dị thường trọng lực (δg) là phần chênh lệch giữa dị thường trọng lực (Δg) so với dị thường trọng lực tính từ  mô hình EGM (ΔgEGM). Mối quan hệ này được biểu diễn bằng công thức:
               δg = Δg - ΔgEGM (4)
      Việc nội suy phần dư dị thường trọng lực từ phần dư độ cao geoid được thực hiện tương tự như nội duy dị thường trọng lực từ độ cao geoid nhưng giảm được ảnh hưởng của số liệu vùng xa và kết quả nội duy có độ chính xác tốt hơn.
      Với các phân tích trên, sơ đồ quy trình phương pháp xác định dị thường trọng lực từ số liệu đo cao vệ tinh SSH như hình dưới đây:
              
Theo cuốn Xác định dị thường trọng lực biển bằng số liệu đo cao vệ tinh của TS. Nguyễn Văn Sáng,
NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, năm 2017.
Đăng ký nhận bản tin Register