Công đoàn Nhà xuất bản TN-MT và Bản đồ Việt Nam tiếp Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường

8/22/2013 - 12:00 AM
gày 22 tháng 8 năm 2013, tại Hội trường Nhà xuất bản, Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác công đoàn của Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam theo Chương trình số 21/CT-CĐB ngày 25/02/2013 về kế hoạch công tác kiểm tra năm 2013 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22 tháng 8 năm 2013, tại Hội trường Nhà xuất bản, Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác công đoàn của Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam theo Chương trình số 21/CT-CĐB ngày 25/02/2013 về kế hoạch công tác kiểm tra năm 2013 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tới dự buổi làm việc có ông Tô Văn Đáp - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn; Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản - ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn và đại diện cấp uỷ, lãnh đạo Nhà xuất bản - ông Kim Quang Minh – Phó Bí thư, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra: việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tình hình thực hiện chế độ bảo hộ, vệ sinh an toàn lao động…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Tô Văn Đáp đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Nhà xuất bản; xếp loại chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2013: đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản cảm ơn Đoàn kiểm tra, tiếp thu và thống nhất các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra.

Đăng ký nhận bản tin Register