Công đoàn NXB TN-MT & Bản đồ Việt Nam: Phát huy vai trò, đồng hành cùng người lao động

7/11/2014 - 12:00 AM
Ngày 11/7, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014 – 2019). Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đã tới dự
Ngày 11/7, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014 – 2019). Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đã tới dự.


Phó Tổng Giám đốc điều hành NXB TN-MT và Bản đồ VN, ông Kim Quang Minh phát biểu
 

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch BCH Công đoàn nhiệm kỳ VI cho biết: Công đoàn cơ sở NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam có tổng số 383 đoàn viên công đoàn, gồm 8 công đoàn Bộ phận trực thuộc, trong đó nữ có 208 đồng chí, chiếm 54,3%.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn NXB luôn quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ công nhân viên - lao động với nhiều hình thức phong phú, đem lại hiệu quả cao. Đó là: Thường xuyên đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt của công đoàn; Thành lập tủ sách chuyên về chế độ chính sách, do Ban đời sống chính sách quản lý để cán bộ công nhân viên - lao động mượn đọc; Tham gia các đợt tập huấn do Công đoàn Bộ tổ chức.
 Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành phát biểu

 

Bên cạnh đó, cán bộ đoàn viên Công đoàn làm công tác xuất bản còn phải luôn học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị thực hiện tốt vai trò công tác tư tưởng trong lĩnh vực xuất bản. Chấp hành tốt Chỉ thị 42-CT/TV của Ban Bí thư trung ương về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật của NXB có trình độ và tay nghề cao, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa sản xuất bản đồ. Trong nhiệm kỳ có 10 đoàn viên công đoàn bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ và nhiều cán bộ đã hoàn thành các khóa học chuyên ngành khác. “Điều đó khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh của đội ngũ công nhân viên - lao động, đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tay nghề, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của NXB” - ông Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, có chất lượng, được đoàn viên công đoàn, người lao động nhiệt tình tham gia. Vận động đoàn viên và NLĐ tham gia phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cán bộ công nhân viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”, Tổng kết đánh giá 5 năm hưởng ứng phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, có được kết quả trên là nhờ công đoàn đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự ủng hộ của Ban Giám đốc Nhà xuất bản, của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Tổ chức các hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và phù hợp với thực tế, cán bộ công đoàn có năng lực lãnh đạo, nhiệt tình gương mẫu là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng…
 BCH Công đoàn NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam khóa VII ra mắt

 

Nhiệm kỳ VII, Công đoàn NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đặt ra chỉ tiêu phấn đấu 100% người lao động là công đoàn viên; phấn đấu nâng cấp 01 Công đoàn Bộ phận lên Công đoàn cơ sở; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn; Phấn đấu có 40 – 50% cán bộ Công đoàn là nữ; Phấn đấu hàng năm 100% Công đoàn Bộ phận đạt tiêu chuẩn vững mạnh, Công đoàn NXB đạt vững mạnh xuất sắc các năm; Phấn đấu thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước “Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động trong doanh nghiệp”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Kim Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản đánh giá cáo vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham mưu cho chính quyền cũng như đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Công đoàn cũng đã xây dựng tuyên truyền ý thức pháp luật trong đó Ban thanh tra nhân dân hoạt động có chiều sâu và đạt hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ tới, ông Kim Quang Minh đề nghị Ban chấp hành công đoàn bám sát hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn Bộ TN&MT đặc biệt là trong phong trào văn hóa, văn nghệ. “Đảng ủy và lãnh đạo Nhà xuất bản luôn quan tâm, tạo điều kiện và có chủ trương xây dựng đời sống chất lượng cao hơn cho công đoàn viên” – ông Kim Quang Minh nói.

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đánh đánh giá cao sự chuẩn bị của Công đoàn NXB góp phần vào việc thành công của Đại hội. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn NXB đã quan tâm đến hoạt động văn hóa, giáo dục cho các đoàn viên đặc biệt là nhiệm vụ chuyên môn của công đoàn viên. Tới đây, công đoàn cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được và quan tâm thường xuyên tới những công đoàn viên gặp khó khăn.

Đại hội đại biểu công đoàn NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 11 đồng chí.

Theo: Báo TN&MT

Đăng ký nhận bản tin Register