Đại hội Đảng bộ Nhà Xuất Bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

6/12/2020 - 12:00 AM
Sáng ngày 12/06/2020, Đảng bộ NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường NXB. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của NXB, của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động NXB.

Quang cảnh Đại hội
      Tham dự Đại hội gồm có Đồng chí Đỗ Thị Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT; Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT; Đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT; Đồng chí Dương Thị Phương Anh – Phó Bí thư, Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam; Đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB cùng toàn thể Đảng viên NXB. 
      
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Kim Quang Minh – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ NXB, cấp ủy các Chi bộ và sự nỗ lực phấn đấu của cả Đảng bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; xây dựng Đảng bộ NXB vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong NXB có bước phát triển mới đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. 
 

Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
      Đảng ủy NXB đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Xuất bản, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Sự tác động của nền kinh tế thị trường tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của NXB. Trước những thách thức đó, Đảng ủy NXB đã quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị Nhà xuất bản vượt qua khó khăn; chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn việc để tạo việc làm cho người lao động và mở rộng các lĩnh vực hoạt động.
      Công tác xây dựng Đảng đặc biệt được chú trọng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ nêu gương đạt được kết quả tích cực. Cấp ủy đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ NXB được sắp xếp tinh gọn hơn, tinh giản biên chế đạt kết quả rõ nét. Công tác cán bộ ngày càng đi vào nề nếp; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm.
      Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần quan trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NXB lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.
      Báo cáo kiểm điểm về sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ NXB, ông Kim Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB khẳng định: Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NXB lần thứ VI, Ban Chấp hành Đảng bộ NXB luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ra sức khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, quy tụ sức mạnh tổng hợp của cả Đảng bộ nên đã đạt được những kết quả quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể.

      Về phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ NXB tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ, chi bộ; vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ NXB; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; xây dựng Đảng bộ NXB luôn trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.


Các đảng viên biểu quyết nhất trí với các nội dung của Đại hội

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Tâm đánh giá cao về các kết quả Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Đỗ Thị Tâm cho rằng: Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể, bám sát chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ NXB lần thứ VI đề ra trên các mặt công tác.

Đồng chí Đỗ Thị Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội
      Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Cũng tại Đại hội, dựa trên kết quả bầu cử Ban chấp hành, Đảng bộ đã tiến hành lấy Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ NXB.

Ban chấp hành Đảng bộ NXB nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
      Tiếp đó, Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra danh sách đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ TN & MT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đại biểu.

Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ TN & MT nhiệm kỳ 2020 - 2025
      Một số hình ảnh Đại hội: 
 
Đăng ký nhận bản tin Register