Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2019

10/7/2019 - 9:29 AM
Ngày 02/10/2019, tại trụ sở Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2019. Chủ tịch - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị, chủ tịch công đoàn và bí thư đoàn thanh niên NXB.
      Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và những vướng mắc, khó khăn kiến nghị Ban lãnh đạo NXB chỉ đạo tháo gỡ. Thông qua các báo cáo Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB kết luận các đơn vị đã chủ động triển khai và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số việc tồn tại như: một số khối công việc cũ chưa kết thúc rứt điểm, tình trạng biến động về nhân sự chưa được cải thiện, việc tiếp cận và mở rộng thị trường cho các sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.
      Kết luận Hội nghị, Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao độ vào các nhiệm vụ cuối năm, hoàn thành các công việc theo kế hoạch phân công đã đề ra.
Đăng ký nhận bản tin Register