Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

7/6/2017 - 12:00 AM
Sáng ngày 6/7, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB) tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham gia Hội nghị gồm có Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của NXB.
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam là công ty 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động trong các lĩnh vực: Xuất bản, in, phát hành; tài nguyên - môi trường. NXB hiện có 6 phòng ban nghiệp vụ, 7 đơn vị sản xuất - kinh doanh bao gồm cả Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số CBCNV là 395 người (trong đó có 223 nữ - chiếm 51,4%). Về trình độ chuyên môn: Có 222 người trình độ đại học và trên đại học, 64 người trình độ cao đẳng, trung cấp và 109 CNKT.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Vụ chức năng, các đơn vị thuộc Bộ. Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự đoàn kết nhất trí trong Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực chung của toàn thể CBCNV, mọi hoạt động của NXB vẫn đảm bảo thông suốt ổn định, đã dứt điểm hoàn thiện các hợp đồng dở dang, tìm kiếm được các hợp đồng mới, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho CBCNV.

Toàn cảnh Hội nghị
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 NXB đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp như:
- Đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước đặt hàng đảm bảo theo yêu cầu của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
- Công tác quản lý xuất bản: tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, cụ thể lập kế hoạch xuất bản bổ sung tăng gấp 3 lần, cấp quyết định xuất bản tăng hơn cùng kỳ năm trước 17%.
- Một số đơn vị sản xuất - kinh doanh, nghiệp vụ đã khắc phục nhiều khó khăn, làm tốt công tác thị trường, tạo nguồn công việc và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp tốt cho Nhà xuất bản.
- Công tác quản lý tài chính, tài sản thực hiện có nề nếp, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định do đó đã tiết giảm được nhiều chi phí.

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Quang Minh - Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB biểu dương, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công nhân viên NXB trong việc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ thời gian qua và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn thể Hội nghị đều nhất trí:
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ Tài nguyên và Môi trường; xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho 8 lĩnh vực tài nguyên và môi trư¬ờng.
- Hoàn thành kế hoạch xuất bản, thành lập, in và phát hành hệ thống các Bản đồ địa hình, Bản đồ chuyên đề theo kế hoạch đặt hàng của Nhà nước. Tăng cường công tác biên tập và xuất bản hệ thống bản đồ hành chính các cấp, các tập bản đồ, atlas chuyên đề, chuyên ngành, tổng hợp... phục vụ có hiệu quả 8 lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trư¬ờng.
- Tập trung hoàn thành xuất sắc kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lư¬ợng kỹ thuật đối với các công trình.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, hướng tới các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước để khai thác các nguồn việc thành lập, biên tập Bản đồ địa hình, địa chính, hành chính các cấp, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng CSDL nền địa lý, CSDL quản lý đất đai, phát triển các ứng dụng GIS, xây dựng atlas điện tử, cổng thông tin địa lý... bảo đảm đủ công ăn việc làm cho người lao động.
- Thực hiện các Dự án theo kế hoạch tự cân đối của NXB và các đơn vị.
- Xuất bản, tái bản các thể loại bản đồ chuyên đề, tập bản đồ, bản đồ hành chính Việt Nam, hành chính thế giới, quả cầu...
- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính năm 2017 của NXB.
- Tiếp tục khai thác các nguồn công việc chế in bản đồ, tập bản đồ các thể loại, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, các sản phẩm in xuất khẩu cho Tập đoàn Toyota, Canon (Nhật Bản); sản phẩm Tổng Công ty Giấy; sách, tạp chí, lịch và các xuất bản phẩm khác.
- Đẩy mạnh công tác phát hành các sản phẩm bản đồ, quả cầu và xuất bản phẩm khác đạt hiệu quả, mở rộng thị trư¬ờng và tiến tới xuất khẩu các sản phẩm bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và quả cầu các loại.
- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của NXB nhằm tăng cường phát triển hoạt động Nhà xuất bản đúng theo chương trình hành động.
NARENCA
Đăng ký nhận bản tin Register