Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2014

1/24/2014 - 12:00 AM
Ngày 24/1, Công ty TNHH Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2014. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn An Tiêm đã tới dự.
Ngày 24/1, Công ty TNHH Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2014. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn An Tiêm đã tới dự.
 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn việc và vốn nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, Nhà xuất bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, trong năm qua, NXB đã thực hiện tốt công tác quản lý xuất bản. NXB đã chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng đề tài xuất bản phẩm có giá trị phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao dân trí về lĩnh vực tài nguyên môi trường; đảm bảo các xuất bản phẩm được xuất bản luôn đúng với các quy định của Đảng và Nhà nước, Luật Xuất bản và Nghị định về hoạt động đo đạc - bản đồ.
Thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 2/8/2011 của Bộ TN&MT về quản lý hoạt động xuất bản trong Bộ, Nhà xuất bản đã tích cực, chủ động tìm hiểu kế hoạch công tác của các đơn vị trong Bộ kịp thời phối hợp cùng các đơn vị trong Bộ kịp thời phối hợp cùng các đơn vị thực hiện biên tập, thẩm định và cấp quyết định xuất bản cho các xuất bản phẩm thuộc ngành tài nguyên – môi trường theo đúng quy định. Trong năm 2013, Nhà xuất bản đã thực hiện xây dựng hồ sơ, kiểm tra, thẩm định nội dung, cấp quyết định xuất bản cho 110 đầu xuất bản phẩm bản đồ, sách, tài liệu chuyên ngành tài nguyên – môi trường.
 Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà xuất bản đã hoàn thành 100% kế hoạch Nhà nước đặt hàng. Đã phối hợp thực hiện hoàn thành, bàn giao các sản phẩm bản đồ địa giới hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, sản phẩm in tái bản…
 Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Nguyễn An Tiêm đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ TN&MT đối với Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam. Theo Phó Vụ trưởng Nguyễn An Tiêm, việc nhận thức đúng tầm quan trọng của việc xuất bản của lãnh đạo Bộ TN&MT thời gian qua là yếu tố quan trọng quyết định hoạt động tốt của Nhà xuất bản.
Trong bối cảnh ngành xuất bản có nhiều khó khăn như hiện nay, Phó Vụ trưởng Nguyễn An Tiêm đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục quan tâm, kiểm tra đôn đốc về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho hoạt động của Nhà xuất bản được tốt hơn.
 “Bộ TN&MT quan tâm đến chính sách đặt hàng tạo điều kiện cho Nhà xuất bản thực hiện các dự án lớn liên quan đến công tác chính trị của ngành đặc biệt chú trọng tuyển dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ biên tập viên”.
 Đối với Nhà xuất bản, cần tập trung xây dựng đề tài sách thực hiện nhiệm vụ chính trị phục vụ lĩnh vực tài nguyên môi trường, xuất bản sách phục vụ cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng sách biển đảo, sách về chủ quyền biên giới quốc gia. Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ tạo điều kiện để Nhà xuất bản tham gia sâu hơn vào các tủ sách xã, phường, thị trấn.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đạt được trong bối cảnh doanh nghiệp cả nước gặp nhiều khó khăn. Nhà xuất bản đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót.
“Hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù khó khăn nhưng Nhà xuất bản vẫn đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, đời sống của cán bộ công nhân viên chức được đảm bảo. Đây là sự nỗ lực lớn của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Nhà xuất bản”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh.
 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đó là, đổi mới cơ chế hoạt động trong điều kiện kinh tế thị trường của Nhà xuất bản chưa có chuyển biến rõ nét, sự đổi mới, năng động sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Vì thế, Nhà xuất bản cần nâng cao năng lực cạnh tranh, bởi đây là yếu tố quyết định sống còn trong điều kiện hiện nay. Muốn vậy, Nhà xuất bản cần đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Mặt khác, công tác quản trị doanh nghiệp cần phải được chấn chỉnh bắt đầu từ việc tổ chức bộ máy cán bộ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo, năm 2014, thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Nhà xuất bản cần tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách phục vụ quản lý Nhà nước của ngành. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đố với hoạt động xuất bản.
Trong điều kiện hội nhập hiện nay, Nhà xuất bản cần phải quan tâm đến việc tìm kiếm và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để tạo thêm nguồn việc cho Nhà xuất bản.
Đăng ký nhận bản tin Register