Ngày lễ truyền thống - Phụ nữ Việt Nam (20/10)

10/18/2013 - 12:00 AM
Nhằm tôn vinh, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của Phụ nữ, sáng ngày 18/10/2013, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn - đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tới chúc mừng và tặng hoa các đồng chí cán bộ nữ là lãnh đạo và phụ trách các đơn vị trong Nhà xuất bản.
Nhằm tôn vinh, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của Phụ nữ, sáng ngày 18/10/2013, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn - đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tới chúc mừng và tặng hoa các đồng chí cán bộ nữ là lãnh đạo và phụ trách các đơn vị trong Nhà xuất bản.


Chúc mừng và tặng hoa Bà Nguyễn Chân Huyền - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NXB
Đăng ký nhận bản tin Register