Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

5/20/2021 - 12:00 AM
Ngày 20/05/2021, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam có Công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp thực hiện phòng, chống dich Covid-19.
      Thực hiện Công văn số 2057/BTNMT-VP ngày 04/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn khẩn của Bộ Tài nguyên – Môi trường ngày 13/05/2021 về chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an toàn sản xuất và công tác bầu xử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; nhận định tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Kim Quang Minh yêu cầu Thủ trưởng các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:
      Yêu cầu Văn phòng NXB giám sát việc thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế tại cổng cơ quan, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch Coivd-19 của Chính phủ, Bộ TN&MT, UBND TP Hà Nội đã ban hành, quy tắc 5K,.. Bổ sung và trang bị kịp thời các vận dụng cần thiết để phòng, chống dịch.

Thông điệp 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-n179605.html.
      Giám sát việc khai báo y tế, tự cách ly, việc di chuyển đến các địa điểm, khu vực, địa phương có dịch. Chủ động khai báo lãnh đạo có thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị và y tế địa phương để kịp thời hướng dẫn (Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan trong khu vực của NXB phải tổng hợp danh sách các trường hợp cách ly, báo cáo kịp thời bằng văn bản, điện thoại trực tiếp với Văn phòng NXB để báo cáo kịp thời Tổ thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Bộ để có các biện pháp ứng phó kịp thời).
      Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia một cách chủ động, nghiêm túc. Tất cả các Trưởng phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị và các Văn phòng đang thuê NXB chịu trách nhiệm về việc phòng, chống dịch tại đơn vị mình quản lý.
      Mỗi cá nhân, tập thể nâng cao tinh thần tự giác bảo vệ chính mình đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Nhận định được điều đó, Chủ tịch – Tổng Giám đốc NXB đã thành lập Tổ thường trực, kịp thời chỉ đạo ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay./.
Đăng ký nhận bản tin Register