Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Quang Minh Chủ tịch – Tổng giám đốc – Tổng biên tập NXB 04.38343646
0913215357
minhkq@bando.com.vn
Lê Minh Hải Phó Tổng giám đốc 04.38359714
0913552417
hailm@bando.com.vn
HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ
(tư vấn, xây dựng, phân phối và đào tạo các dịch vụ
về bản đồ, địa chính, địa giới hành chính, cơ sở dữ liệu GIS)
Lưu Quang Tường Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường 04.37736978
0913340145
 
Phạm Lan Hương Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường 04.37734371
0935288889
info@bando.com.vn
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
(cung cấp các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản)
Phòng bán hàng   04.37731329 bando85nct@gmail.com
HỖ TRỢ CẤP PHÉP XUẤT BẢN
Phòng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép   04.38355958  
HỖ TRỢ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, CHẾ BẢN VÀ IN ẤN
Vũ Thị Nga Giám đốc 04.37738069
0912438889
ngavt@bando.com.vn
CHO THUÊ VĂN PHÒNG
Kim Quang Hưng Phó Chánh Văn phòng 04.38343827
0989358507
 

FullName*

Company

Email *

Phone*

Address

Title*

Content*

Capcha *:

 

Sign up for the newsletter Register