Đội Văn nghệ Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham gia Hội diễn Văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường

8/3/2012 - 12:00 AM
Ngày 3-4/8/2012, tại Hội trường Bộ TN&MT, Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức Hội diễn Văn nghệ nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 - 5/8/2012), tham gia Hội diễn Văn nghệ có 22 đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT với 70 tiết mục nghệ thuật. Tham gia Hội diễn này, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam có 4 tiết mục: 1 tiết mục tốp ca nam, 1 tiết mục múa, 1 tiết mục đơn ca và 1 tiết mục song ca; các tiết mục đều được tập luyện nhiều ngày công phu đã đem đến cho khán giả không khí vui tươi, đầy cảm xúc và ấn tượng. Kết quả trong 4 tiết mục có 3 tiết mục đạt giải đó là: tiết mục tốp ca nam "Lời ru Âu Lạc" đạt giải ba; tiết mục "Múa sắc xuân" và tiết mục đơn ca được giải khuyến khích.

Ngày 3-4/8/2012, tại Hội trường Bộ TN&MT, Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức Hội diễn Văn nghệ nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 - 5/8/2012), tham gia Hội diễn Văn nghệ có 22 đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT với 70 tiết mục nghệ thuật. Tham gia Hội diễn này, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam có 4 tiết mục: 1 tiết mục tốp ca nam, 1 tiết mục múa, 1 tiết mục đơn ca và 1 tiết mục song ca; các tiết mục đều được tập luyện nhiều ngày công phu đã đem đến cho khán giả không khí vui tươi, đầy cảm xúc và ấn tượng. Kết quả trong 4 tiết mục có 3 tiết mục đạt giải đó là: tiết mục tốp ca nam "Lời ru Âu Lạc" đạt giải ba; tiết mục "Múa sắc xuân" và tiết mục đơn ca được giải khuyến khích.

Sau đây là một số hình ảnh đoàn văn nghệ Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam biểu diễn:
Tiết mục "Múa sắc xuân" đạt giải khuyến khích.Tiết mục tốp ca "Lời ru Âu lạc" đạt giải 3.Tiết mục song ca.Tiết mục đơn ca đạt gải khuyến khích.

Sign up for the newsletter Register